Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jansen Kosmetikk
Juridisk navn:  Jansen Kosmetikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mosses vei 27 Mosses vei 27 Fax:
1450 Nesoddtangen 1450 Nesoddtangen
Fylke: Kommune:
Akershus Nesodden
Org.nr: 815249062
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/25/2015
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2015
Omsetning: 42.000
Resultat: -9.000
Egenkapital: -9.000
Regnskap for  Jansen Kosmetikk
Resultat 2015
Driftsinntekter 42.000
Driftskostnader -51.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -9.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 19.000
Sum eiendeler 19.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital -9.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 42.000
Varekostnad -35.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -16.000
Driftskostnader -51.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 9.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 10.000
Sum omløpsmidler 19.000
Sum eiendeler 19.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet -47.4
Resultatgrad -21.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.1
Total kapitalrentabilitet -47.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex