Jansson Kobber & Blikkenslager As
Juridisk navn:  Jansson Kobber & Blikkenslager As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45969650
Krangeveien 47 Krangeveien 47 Fax:
1459 Nesodden 1459 Nesodden
Fylke: Kommune:
Akershus Nesodden
Org.nr: 998075866
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/22/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.2%
Resultat  
  
-65.36%
Egenkapital  
  
-1.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.973.000 2.453.000 1.610.000 1.935.000 1.517.000
Resultat: 53.000 153.000 24.000 91.000 170.000
Egenkapital: 255.000 259.000 279.000 326.000 265.000
Regnskap for  Jansson Kobber & Blikkenslager As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.973.000 2.453.000 1.610.000 1.935.000 1.517.000
Driftskostnader -2.911.000 -2.295.000 -1.587.000 -1.841.000 -1.349.000
Driftsresultat 61.000 158.000 24.000 94.000 168.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 4.000 2.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -1.000 -6.000 0
Finans -8.000 -5.000 0 -2.000 2.000
Resultat før skatt 53.000 153.000 24.000 91.000 170.000
Skattekostnad -13.000 -23.000 -21.000 -30.000 -26.000
Årsresultat 41.000 130.000 3.000 61.000 144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 287.000 284.000 35.000 43.000 94.000
Sum omløpsmidler 689.000 815.000 549.000 591.000 432.000
Sum eiendeler 976.000 1.099.000 584.000 634.000 526.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 75.000 95.000 141.000 81.000
Sum egenkapital 255.000 259.000 279.000 326.000 265.000
Sum langsiktig gjeld 158.000 177.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 563.000 662.000 305.000 308.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 977.000 1.099.000 585.000 634.000 527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.925.000 2.405.000 1.610.000 1.935.000 1.517.000
Andre inntekter 48.000 48.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.973.000 2.453.000 1.610.000 1.935.000 1.517.000
Varekostnad -310.000 -354.000 -310.000 -323.000 -212.000
Lønninger -1.871.000 -1.265.000 -719.000 -891.000 -686.000
Avskrivning -59.000 -23.000 -21.000 -31.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -671.000 -653.000 -537.000 -596.000 -417.000
Driftskostnader -2.911.000 -2.295.000 -1.587.000 -1.841.000 -1.349.000
Driftsresultat 61.000 158.000 24.000 94.000 168.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 4.000 2.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -1.000 -6.000 0
Finans -8.000 -5.000 0 -2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -45.000 -150.000 -50.000 0 0
Årsresultat 41.000 130.000 3.000 61.000 144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 14.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 28.000 48.000
Driftsløsøre 247.000 267.000 27.000 0 39.000
Sum varige driftsmidler 247.000 267.000 27.000 28.000 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 17.000 8.000 0 0
Sum anleggsmidler 287.000 284.000 35.000 43.000 94.000
Varebeholdning 31.000 0 0 0 0
Kundefordringer 325.000 71.000 61.000 309.000 95.000
Andre fordringer 39.000 36.000 34.000 30.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 294.000 708.000 454.000 252.000 306.000
Sum omløpsmidler 689.000 815.000 549.000 591.000 432.000
Sum eiendeler 976.000 1.099.000 584.000 634.000 526.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 75.000 95.000 141.000 81.000
Sum egenkapital 255.000 259.000 279.000 326.000 265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 158.000 177.000 0 0 0
Leverandørgjeld 105.000 122.000 77.000 6.000 20.000
Betalbar skatt 0 23.000 6.000 38.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 218.000 216.000 92.000 150.000 123.000
Utbytte -45.000 -150.000 -50.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 152.000 79.000 114.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 563.000 662.000 305.000 308.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 977.000 1.099.000 585.000 634.000 527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 153.000 244.000 283.000 171.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.8 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.8 2.0 1.7
Soliditet 26.1 23.6 47.8 51.4 50.4
Resultatgrad 2.1 6.4 1.5 4.9 11.1
Rentedekningsgrad 6.1 26.3 2 16.3
Gjeldsgrad 2.8 3.2 1.1 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 6.5 14.5 4.3 15.5 32.3
Signatur
09.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex