Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jansson & Larsen Regnskap AS
Juridisk navn:  Jansson & Larsen Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51846680
Løkkeveien 14 Løkkeveien 14 Fax: 51532253
4008 Stavanger 4008 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 979713894
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.07%
Resultat  
  
2.57%
Egenkapital  
  
-0.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.864.000 39.647.000 37.422.000 38.429.000 38.735.000
Resultat: 6.236.000 6.080.000 5.252.000 6.170.000 5.366.000
Egenkapital: 3.007.000 3.010.000 3.000.000 3.086.000 2.711.000
Regnskap for  Jansson & Larsen Regnskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.864.000 39.647.000 37.422.000 38.429.000 38.735.000
Driftskostnader -34.758.000 -33.707.000 -32.257.000 -32.459.000 -33.612.000
Driftsresultat 6.105.000 5.940.000 5.166.000 5.969.000 5.124.000
Finansinntekter 131.000 140.000 90.000 201.000 243.000
Finanskostnader 0 -1.000 -4.000 0 0
Finans 131.000 139.000 86.000 201.000 243.000
Resultat før skatt 6.236.000 6.080.000 5.252.000 6.170.000 5.366.000
Skattekostnad -1.356.000 -1.509.000 -1.400.000 -1.651.000 -1.468.000
Årsresultat 4.881.000 4.570.000 3.852.000 4.519.000 3.898.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 503.000 226.000 336.000 216.000 161.000
Sum omløpsmidler 15.391.000 15.925.000 12.848.000 15.989.000 17.017.000
Sum eiendeler 15.894.000 16.151.000 13.184.000 16.205.000 17.178.000
Sum opptjent egenkapital 2.907.000 2.910.000 2.900.000 2.986.000 2.611.000
Sum egenkapital 3.007.000 3.010.000 3.000.000 3.086.000 2.711.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.888.000 13.140.000 10.183.000 13.119.000 14.467.000
Sum gjeld og egenkapital 15.895.000 16.150.000 13.183.000 16.205.000 17.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.864.000 39.647.000 37.422.000 38.429.000 38.735.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 40.864.000 39.647.000 37.422.000 38.429.000 38.735.000
Varekostnad -1.000.000 -1.248.000 -1.520.000 -1.459.000 -2.824.000
Lønninger -26.829.000 -26.193.000 -24.868.000 -25.838.000 -25.480.000
Avskrivning -161.000 -110.000 -89.000 -84.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.768.000 -6.156.000 -5.780.000 -5.078.000 -5.139.000
Driftskostnader -34.758.000 -33.707.000 -32.257.000 -32.459.000 -33.612.000
Driftsresultat 6.105.000 5.940.000 5.166.000 5.969.000 5.124.000
Finansinntekter 131.000 140.000 90.000 201.000 243.000
Finanskostnader 0 -1.000 -4.000 0 0
Finans 131.000 139.000 86.000 201.000 243.000
Konsernbidrag -4.884.000 -4.560.000 -2.064.000 -1.533.000 -5.776.000
Utbytte 0 0 -1.875.000 -2.611.000 0
Årsresultat 4.881.000 4.570.000 3.852.000 4.519.000 3.898.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 503.000 226.000 336.000 216.000 151.000
Sum varige driftsmidler 503.000 226.000 336.000 216.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 503.000 226.000 336.000 216.000 161.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.839.000 3.896.000 4.125.000 3.663.000 4.140.000
Andre fordringer 4.695.000 5.482.000 3.596.000 5.395.000 514.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.857.000 6.546.000 5.127.000 6.931.000 5.119.000
Sum omløpsmidler 15.391.000 15.925.000 12.848.000 15.989.000 17.017.000
Sum eiendeler 15.894.000 16.151.000 13.184.000 16.205.000 17.178.000
Sum opptjent egenkapital 2.907.000 2.910.000 2.900.000 2.986.000 2.611.000
Sum egenkapital 3.007.000 3.010.000 3.000.000 3.086.000 2.711.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.240.000 6.000.000 2.751.000 2.100.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 349.000 579.000 502.000 644.000 687.000
Betalbar skatt 0 69.000 712.000 1.084.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.447.000 3.343.000 3.031.000 3.294.000 3.665.000
Utbytte 0 0 -1.875.000 -2.611.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.852.000 3.149.000 3.187.000 3.387.000 2.871.000
Sum kortsiktig gjeld 12.888.000 13.140.000 10.183.000 13.119.000 14.467.000
Sum gjeld og egenkapital 15.895.000 16.150.000 13.183.000 16.205.000 17.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.503.000 2.785.000 2.665.000 2.870.000 2.550.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2
Soliditet 18.9 18.6 22.8 19.0 15.8
Resultatgrad 14.9 1 13.8 15.5 13.2
Rentedekningsgrad 5 1291.5
Gjeldsgrad 4.3 4.4 3.4 4.3 5.3
Total kapitalrentabilitet 39.2 37.6 39.9 38.1 31.2
Signatur
07.04.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
BJERGA KJETIL
PETTERSEN KIM RICHARD
JACOBSEN ANNE ELISE
ODLAND INGER LISE
Prokurister
07.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex