Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jaskim As
Juridisk navn:  Jaskim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48155765
Melhusvegen 475 Ranheimsfjæra 77 Fax:
7224 Melhus 7055 Ranheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 995160145
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effektiv Bedrift As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
888.24%
Egenkapital  
  
15.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 25.000 0 8.000
Resultat: 134.000 -17.000 291.000 102.000 160.000
Egenkapital: 249.000 215.000 232.000 242.000 490.000
Regnskap for  Jaskim As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 25.000 0 8.000
Driftskostnader -16.000 -117.000 -36.000 -98.000 -49.000
Driftsresultat -16.000 -117.000 -11.000 -98.000 -40.000
Finansinntekter 150.000 100.000 301.000 200.000 200.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 150.000 100.000 301.000 200.000 200.000
Resultat før skatt 134.000 -17.000 291.000 102.000 160.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 134.000 -17.000 291.000 102.000 160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 55.000 192.000 142.000 55.000
Sum omløpsmidler 296.000 324.000 341.000 252.000 452.000
Sum eiendeler 351.000 379.000 533.000 394.000 507.000
Sum opptjent egenkapital 146.000 111.000 129.000 138.000 386.000
Sum egenkapital 249.000 215.000 232.000 242.000 490.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102.000 164.000 301.000 152.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 352.000 379.000 534.000 394.000 508.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 25.000 0 8.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 25.000 0 8.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -117.000 -36.000 -98.000 -49.000
Driftskostnader -16.000 -117.000 -36.000 -98.000 -49.000
Driftsresultat -16.000 -117.000 -11.000 -98.000 -40.000
Finansinntekter 150.000 100.000 301.000 200.000 200.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 150.000 100.000 301.000 200.000 200.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 -300.000 -150.000 0
Årsresultat 134.000 -17.000 291.000 102.000 160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 192.000 142.000 55.000
Sum anleggsmidler 55.000 55.000 192.000 142.000 55.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 146.000 24.000 41.000 52.000 243.000
Sum omløpsmidler 296.000 324.000 341.000 252.000 452.000
Sum eiendeler 351.000 379.000 533.000 394.000 507.000
Sum opptjent egenkapital 146.000 111.000 129.000 138.000 386.000
Sum egenkapital 249.000 215.000 232.000 242.000 490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 1.000 2.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 -300.000 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 163.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102.000 164.000 301.000 152.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 352.000 379.000 534.000 394.000 508.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 194.000 160.000 40.000 100.000 434.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2 1.1 1.7 25.1
Likviditetsgrad 2 2.9 2 1.1 1.7 25.2
Soliditet 70.9 56.7 43.5 61.4 96.5
Resultatgrad -500.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.8 1.3 0.6 0.0
Total kapitalrentabilitet 38.2 -4.5 54.4 25.9 31.5
Signatur
18.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex