Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jatas Eiendom As
Juridisk navn:  Jatas Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55501700
Olsvikskjenet 141 Olsvikskjenet 141 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912462684
Aksjekapital: 117.000 NOK
Etableringsdato: 6/13/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.14%
Resultat  
  
43.55%
Egenkapital  
  
3.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 813.000 796.000 768.000 759.000 745.000
Resultat: 445.000 310.000 259.000 327.000 319.000
Egenkapital: 9.487.000 9.135.000 8.889.000 8.686.000 8.427.000
Regnskap for  Jatas Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 813.000 796.000 768.000 759.000 745.000
Driftskostnader -378.000 -491.000 -511.000 -435.000 -436.000
Driftsresultat 434.000 305.000 257.000 324.000 309.000
Finansinntekter 10.000 5.000 2.000 3.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 5.000 2.000 3.000 10.000
Resultat før skatt 445.000 310.000 259.000 327.000 319.000
Skattekostnad -93.000 -65.000 -55.000 -69.000 -87.000
Årsresultat 352.000 245.000 204.000 258.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.579.000 6.812.000 7.071.000 7.410.000 7.749.000
Sum omløpsmidler 3.222.000 2.617.000 2.119.000 1.618.000 1.042.000
Sum eiendeler 9.801.000 9.429.000 9.190.000 9.028.000 8.791.000
Sum opptjent egenkapital 9.370.000 9.018.000 8.772.000 8.569.000 8.310.000
Sum egenkapital 9.487.000 9.135.000 8.889.000 8.686.000 8.427.000
Sum langsiktig gjeld 210.000 215.000 223.000 245.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 105.000 79.000 78.000 97.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 9.802.000 9.429.000 9.190.000 9.028.000 8.790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 813.000 796.000 768.000 759.000 745.000
Driftsinntekter 813.000 796.000 768.000 759.000 745.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -233.000 -260.000 -339.000 -339.000 -339.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -231.000 -172.000 -96.000 -97.000
Driftskostnader -378.000 -491.000 -511.000 -435.000 -436.000
Driftsresultat 434.000 305.000 257.000 324.000 309.000
Finansinntekter 10.000 5.000 2.000 3.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 5.000 2.000 3.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 352.000 245.000 204.000 258.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.579.000 6.812.000 7.071.000 7.410.000 7.749.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.579.000 6.812.000 7.071.000 7.410.000 7.749.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.579.000 6.812.000 7.071.000 7.410.000 7.749.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 1.000 2.000 2.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.218.000 2.615.000 2.117.000 1.616.000 1.034.000
Sum omløpsmidler 3.222.000 2.617.000 2.119.000 1.618.000 1.042.000
Sum eiendeler 9.801.000 9.429.000 9.190.000 9.028.000 8.791.000
Sum opptjent egenkapital 9.370.000 9.018.000 8.772.000 8.569.000 8.310.000
Sum egenkapital 9.487.000 9.135.000 8.889.000 8.686.000 8.427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 210.000 215.000 223.000 245.000 274.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 210.000 215.000 223.000 245.000 274.000
Leverandørgjeld 6.000 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 98.000 73.000 78.000 97.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 105.000 79.000 78.000 97.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 9.802.000 9.429.000 9.190.000 9.028.000 8.790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.117.000 2.538.000 2.041.000 1.521.000 953.000
Likviditetsgrad 1 30.7 33.1 27.2 16.7 11.7
Likviditetsgrad 2 30.7 33.1 27.2 16.7 11.8
Soliditet 96.8 96.9 96.7 96.2 95.9
Resultatgrad 53.4 38.3 33.5 42.7 41.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.5 3.3 2.8 3.6 3.6
Signatur
09.10.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex