Jb-bilpleie As
Juridisk navn:  Jb-bilpleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fagernes Fagernes Fax:
6872 Luster 6872 Luster
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 998751470
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kaupanger Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
80%
Egenkapital  
  
-17.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.000 0 12.000 19.000 38.000
Resultat: -2.000 -10.000 -2.000 2.000 2.000
Egenkapital: -20.000 -17.000 -7.000 -5.000 -6.000
Regnskap for  Jb-bilpleie As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.000 0 12.000 19.000 38.000
Driftskostnader -14.000 -11.000 -15.000 -17.000 -36.000
Driftsresultat -2.000 -10.000 -2.000 2.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 -10.000 -2.000 2.000 2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -10.000 -2.000 2.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 5.000 9.000
Sum omløpsmidler 0 6.000 6.000 26.000 15.000
Sum eiendeler 0 6.000 8.000 31.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -47.000 -37.000 -35.000 -36.000
Sum egenkapital -20.000 -17.000 -7.000 -5.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 23.000 15.000 36.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 0 6.000 8.000 31.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 0 12.000 19.000 38.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.000 0 12.000 19.000 38.000
Varekostnad -6.000 0 0 -9.000 -25.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -2.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -9.000 -11.000 -4.000 -7.000
Driftskostnader -14.000 -11.000 -15.000 -17.000 -36.000
Driftsresultat -2.000 -10.000 -2.000 2.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -10.000 -2.000 2.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 2.000 5.000 9.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000 5.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 5.000 9.000
Varebeholdning 0 6.000 6.000 6.000 6.000
Kundefordringer 0 0 0 18.000 5.000
Andre fordringer 0 0 0 2.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 0 6.000 6.000 26.000 15.000
Sum eiendeler 0 6.000 8.000 31.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -47.000 -37.000 -35.000 -36.000
Sum egenkapital -20.000 -17.000 -7.000 -5.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 8.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 23.000 14.000 29.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 23.000 15.000 36.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 0 6.000 8.000 31.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000 -17.000 -9.000 -10.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.6 0.3
Soliditet -283.3 -87.5 -16.1 -24.0
Resultatgrad -16.7 -16.7 10.5 5.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -2.1 -7.2 -5.2
Total kapitalrentabilitet -166.7 6.5 8.0
Signatur
27.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex