Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jeanettes Hårstudio AS
Juridisk navn:  Jeanettes Hårstudio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66916680
Myklerudveien 5 Myklerudveien 5 Fax:
1454 Fagerstrand 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 987621877
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/10/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Spro Regnskapsservice
Utvikling:
Omsetning  
  
4.58%
Resultat  
  
5.17%
Egenkapital  
  
-30.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.346.000 1.287.000 1.212.000 1.373.000 1.328.000
Resultat: 122.000 116.000 103.000 196.000 130.000
Egenkapital: 240.000 347.000 359.000 353.000 260.000
Regnskap for  Jeanettes Hårstudio AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.346.000 1.287.000 1.212.000 1.373.000 1.328.000
Driftskostnader -1.224.000 -1.171.000 -1.110.000 -1.178.000 -1.201.000
Driftsresultat 121.000 116.000 102.000 195.000 127.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 2.000
Resultat før skatt 122.000 116.000 103.000 196.000 130.000
Skattekostnad -29.000 -28.000 -26.000 -54.000 -36.000
Årsresultat 93.000 88.000 76.000 143.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 15.000
Sum omløpsmidler 555.000 590.000 539.000 598.000 463.000
Sum eiendeler 555.000 590.000 539.000 598.000 478.000
Sum opptjent egenkapital 210.000 317.000 329.000 253.000 160.000
Sum egenkapital 240.000 347.000 359.000 353.000 260.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 315.000 243.000 180.000 245.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 555.000 590.000 539.000 598.000 477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.346.000 1.287.000 1.212.000 1.373.000 1.328.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.346.000 1.287.000 1.212.000 1.373.000 1.328.000
Varekostnad -211.000 -195.000 -207.000 -219.000 -219.000
Lønninger -739.000 -717.000 -656.000 -715.000 -737.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -274.000 -259.000 -247.000 -244.000 -245.000
Driftskostnader -1.224.000 -1.171.000 -1.110.000 -1.178.000 -1.201.000
Driftsresultat 121.000 116.000 102.000 195.000 127.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -50.000 0 0 0
Årsresultat 93.000 88.000 76.000 143.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 15.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 15.000
Varebeholdning 126.000 118.000 103.000 111.000 94.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 8.000 78.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 429.000 472.000 429.000 409.000 369.000
Sum omløpsmidler 555.000 590.000 539.000 598.000 463.000
Sum eiendeler 555.000 590.000 539.000 598.000 478.000
Sum opptjent egenkapital 210.000 317.000 329.000 253.000 160.000
Sum egenkapital 240.000 347.000 359.000 353.000 260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 17.000 12.000 6.000 7.000
Betalbar skatt 29.000 28.000 26.000 54.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 92.000 80.000 79.000 109.000 98.000
Utbytte -100.000 -50.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 67.000 62.000 76.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 243.000 180.000 245.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 555.000 590.000 539.000 598.000 477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 240.000 347.000 359.000 353.000 246.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.4 3 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.9 2.4 2.0 1.8
Soliditet 43.2 58.8 66.6 59.0 54.5
Resultatgrad 9 9 8.4 14.2 9.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 0.7 0.5 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 21.8 19.7 18.9 32.8 27.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex