Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jeannes Frisør As
Juridisk navn:  Jeannes Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70190235
Postboks 30 Solavågseidet 79 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 911654059
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.64%
Resultat  
  
-48.15%
Egenkapital  
  
2.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.517.000 3.767.000 3.913.000 3.852.000 3.757.000
Resultat: 70.000 135.000 262.000 208.000 190.000
Egenkapital: 166.000 162.000 105.000 101.000 101.000
Regnskap for  Jeannes Frisør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.517.000 3.767.000 3.913.000 3.852.000 3.757.000
Driftskostnader -3.444.000 -3.631.000 -3.649.000 -3.636.000 -3.555.000
Driftsresultat 73.000 135.000 265.000 216.000 201.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -9.000 -12.000
Finans -2.000 0 -3.000 -8.000 -11.000
Resultat før skatt 70.000 135.000 262.000 208.000 190.000
Skattekostnad -17.000 -38.000 -69.000 -60.000 -63.000
Årsresultat 54.000 98.000 193.000 148.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000 20.000 39.000 58.000
Sum omløpsmidler 812.000 829.000 966.000 894.000 1.044.000
Sum eiendeler 812.000 830.000 986.000 933.000 1.102.000
Sum opptjent egenkapital 136.000 132.000 75.000 71.000 71.000
Sum egenkapital 166.000 162.000 105.000 101.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 27.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 667.000 882.000 804.000 922.000
Sum gjeld og egenkapital 812.000 829.000 987.000 932.000 1.102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.517.000 3.767.000 3.913.000 3.852.000 3.757.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.517.000 3.767.000 3.913.000 3.852.000 3.757.000
Varekostnad -384.000 -369.000 -438.000 -462.000 -391.000
Lønninger -2.558.000 -2.711.000 -2.668.000 -2.591.000 -2.630.000
Avskrivning -1.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -501.000 -532.000 -523.000 -564.000 -515.000
Driftskostnader -3.444.000 -3.631.000 -3.649.000 -3.636.000 -3.555.000
Driftsresultat 73.000 135.000 265.000 216.000 201.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -9.000 -12.000
Finans -2.000 0 -3.000 -8.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -40.000 -190.000 -148.000 -125.000
Årsresultat 54.000 98.000 193.000 148.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 20.000 39.000 58.000
Sum varige driftsmidler 0 1.000 20.000 39.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000 20.000 39.000 58.000
Varebeholdning 193.000 183.000 153.000 173.000 207.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 91.000 141.000 193.000 364.000 293.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 528.000 505.000 620.000 357.000 544.000
Sum omløpsmidler 812.000 829.000 966.000 894.000 1.044.000
Sum eiendeler 812.000 830.000 986.000 933.000 1.102.000
Sum opptjent egenkapital 136.000 132.000 75.000 71.000 71.000
Sum egenkapital 166.000 162.000 105.000 101.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 148.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 27.000 79.000
Leverandørgjeld 22.000 25.000 85.000 30.000 34.000
Betalbar skatt 17.000 38.000 69.000 60.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 318.000 314.000 326.000 323.000 332.000
Utbytte -50.000 -40.000 -190.000 -148.000 -125.000
Annen kortsiktig gjeld 239.000 251.000 213.000 244.000 368.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 667.000 882.000 804.000 922.000
Sum gjeld og egenkapital 812.000 829.000 987.000 932.000 1.102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 166.000 162.000 84.000 90.000 122.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 0.9 1.0
Soliditet 20.4 19.5 10.6 10.8 9.2
Resultatgrad 2.1 3.6 6.8 5.6 5.4
Rentedekningsgrad 24.3 4 66.3 24.1 16.8
Gjeldsgrad 3.9 4.1 8.4 8.2 9.9
Total kapitalrentabilitet 9.1 16.6 2 23.3 18.3
Signatur
10.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex