Jeb Invest AS
Juridisk navn:  Jeb Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74278106
Fax:
7750 Namdalseid 7750 Namdalseid
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 992233850
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.67%
Resultat  
  
34.38%
Egenkapital  
  
73.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.092.000 1.943.000 1.332.000 774.000 956.000
Resultat: 860.000 640.000 344.000 132.000 595.000
Egenkapital: 1.587.000 916.000 412.000 145.000 45.000
Regnskap for  Jeb Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.092.000 1.943.000 1.332.000 774.000 956.000
Driftskostnader -1.055.000 -1.094.000 -808.000 -519.000 -281.000
Driftsresultat 1.038.000 849.000 523.000 255.000 675.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -178.000 -209.000 -180.000 -124.000 -80.000
Finans -178.000 -209.000 -180.000 -124.000 -80.000
Resultat før skatt 860.000 640.000 344.000 132.000 595.000
Skattekostnad -189.000 -136.000 -77.000 -31.000 -8.000
Årsresultat 671.000 504.000 266.000 100.000 587.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.421.000 7.458.000 8.442.000 5.288.000 4.220.000
Sum omløpsmidler 1.119.000 348.000 113.000 45.000 178.000
Sum eiendeler 6.540.000 7.806.000 8.555.000 5.333.000 4.398.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 -584.000 -1.088.000 -1.355.000 -1.455.000
Sum egenkapital 1.587.000 916.000 412.000 145.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 3.332.000 5.001.000 6.139.000 4.133.000 3.071.000
Sum kortsiktig gjeld 1.621.000 1.890.000 2.005.000 1.055.000 1.281.000
Sum gjeld og egenkapital 6.540.000 7.807.000 8.556.000 5.333.000 4.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 143.000 143.000 0 0 0
Andre inntekter 1.950.000 1.800.000 1.332.000 774.000 956.000
Driftsinntekter 2.092.000 1.943.000 1.332.000 774.000 956.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -947.000 -984.000 -696.000 -472.000 -230.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -110.000 -112.000 -47.000 -51.000
Driftskostnader -1.055.000 -1.094.000 -808.000 -519.000 -281.000
Driftsresultat 1.038.000 849.000 523.000 255.000 675.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -178.000 -209.000 -180.000 -124.000 -80.000
Finans -178.000 -209.000 -180.000 -124.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 671.000 504.000 266.000 100.000 587.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.367.000 7.371.000 8.323.000 5.136.000 4.035.000
Driftsløsøre 54.000 87.000 119.000 152.000 184.000
Sum varige driftsmidler 5.421.000 7.458.000 8.442.000 5.288.000 4.220.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.421.000 7.458.000 8.442.000 5.288.000 4.220.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.093.000 343.000 100.000 25.000 113.000
Andre fordringer 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 1.000 8.000 15.000 65.000
Sum omløpsmidler 1.119.000 348.000 113.000 45.000 178.000
Sum eiendeler 6.540.000 7.806.000 8.555.000 5.333.000 4.398.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 -584.000 -1.088.000 -1.355.000 -1.455.000
Sum egenkapital 1.587.000 916.000 412.000 145.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 441.000 252.000 117.000 39.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 787.000 970.000 970.000 970.000 1.235.000
Sum langsiktig gjeld 3.332.000 5.001.000 6.139.000 4.133.000 3.071.000
Leverandørgjeld 12.000 9.000 9.000 28.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 131.000 72.000 44.000 39.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 691.000 839.000 982.000 18.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 1.621.000 1.890.000 2.005.000 1.055.000 1.281.000
Sum gjeld og egenkapital 6.540.000 7.807.000 8.556.000 5.333.000 4.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -502.000 -1.542.000 -1.892.000 -1.010.000 -1.103.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.2 0.1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.2 0.1 0 0.2
Soliditet 24.3 11.7 4.8 2.7 1.0
Resultatgrad 49.6 43.7 39.3 32.9 70.6
Rentedekningsgrad 5.8 4.1 2.9 2.1 8.4
Gjeldsgrad 3.1 7.5 19.8 35.8 96.7
Total kapitalrentabilitet 15.9 10.9 6.1 4.8 15.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex