Jelsa Båtlagring AS
Juridisk navn:  Jelsa Båtlagring AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52796704
Fax:
4234 Jelsa 4234 Jelsa
Fylke: Kommune:
Rogaland Suldal
Org.nr: 987077484
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/12/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.33%
Resultat  
  
1.64%
Egenkapital  
  
8.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 410.000 365.000 438.000 361.000 389.000
Resultat: 124.000 122.000 95.000 59.000 124.000
Egenkapital: 1.192.000 1.095.000 1.004.000 934.000 891.000
Regnskap for  Jelsa Båtlagring AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 410.000 365.000 438.000 361.000 389.000
Driftskostnader -279.000 -229.000 -325.000 -281.000 -241.000
Driftsresultat 131.000 136.000 113.000 79.000 149.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -15.000 -18.000 -20.000 -26.000
Finans -7.000 -15.000 -18.000 -20.000 -26.000
Resultat før skatt 124.000 122.000 95.000 59.000 124.000
Skattekostnad -27.000 -30.000 -25.000 -16.000 -36.000
Årsresultat 97.000 91.000 70.000 43.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 981.000 1.012.000 1.121.000 1.227.000 1.160.000
Sum omløpsmidler 406.000 558.000 458.000 290.000 293.000
Sum eiendeler 1.387.000 1.570.000 1.579.000 1.517.000 1.453.000
Sum opptjent egenkapital 1.082.000 985.000 894.000 824.000 781.000
Sum egenkapital 1.192.000 1.095.000 1.004.000 934.000 891.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 237.000 329.000 417.000 404.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 238.000 245.000 167.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 1.387.000 1.570.000 1.578.000 1.518.000 1.453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 340.000 359.000 376.000 323.000 296.000
Andre inntekter 70.000 6.000 62.000 38.000 93.000
Driftsinntekter 410.000 365.000 438.000 361.000 389.000
Varekostnad -33.000 -22.000 -39.000 -23.000 -20.000
Lønninger 0 0 0 -38.000 0
Avskrivning -110.000 -113.000 -125.000 -119.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -136.000 -94.000 -161.000 -101.000 -119.000
Driftskostnader -279.000 -229.000 -325.000 -281.000 -241.000
Driftsresultat 131.000 136.000 113.000 79.000 149.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -15.000 -18.000 -20.000 -26.000
Finans -7.000 -15.000 -18.000 -20.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 91.000 70.000 43.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 48.000 44.000 30.000 28.000
Fast eiendom 844.000 937.000 1.029.000 1.117.000 1.043.000
Maskiner anlegg 8.000 19.000 33.000 46.000 32.000
Driftsløsøre 74.000 8.000 15.000 35.000 56.000
Sum varige driftsmidler 926.000 964.000 1.077.000 1.197.000 1.132.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 981.000 1.012.000 1.121.000 1.227.000 1.160.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 58.000 181.000 255.000 64.000 47.000
Andre fordringer 18.000 16.000 15.000 67.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 330.000 360.000 188.000 159.000 234.000
Sum omløpsmidler 406.000 558.000 458.000 290.000 293.000
Sum eiendeler 1.387.000 1.570.000 1.579.000 1.517.000 1.453.000
Sum opptjent egenkapital 1.082.000 985.000 894.000 824.000 781.000
Sum egenkapital 1.192.000 1.095.000 1.004.000 934.000 891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.000 237.000 329.000 417.000 404.000
Leverandørgjeld -6.000 4.000 23.000 8.000 -7.000
Betalbar skatt 35.000 34.000 38.000 18.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 59.000 52.000 17.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.000 140.000 132.000 124.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 238.000 245.000 167.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 1.387.000 1.570.000 1.578.000 1.518.000 1.453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 251.000 320.000 213.000 123.000 135.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 1.9 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 1.9 1.7 1.9
Soliditet 85.9 69.7 63.6 61.5 61.3
Resultatgrad 3 37.3 25.8 21.9 38.3
Rentedekningsgrad 18.7 9.1 6.3 4 5.7
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 9.4 8.7 7.2 5.2 10.3
Signatur
09.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex