Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jelsavågen Båthamn AS
Juridisk navn:  Jelsavågen Båthamn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Tore Thorsen Fax:
4234 Jelsa 4234 Jelsa
Fylke: Kommune:
Rogaland Suldal
Org.nr: 991282149
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/10/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Suldal Økonomi Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-1.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Egenkapital: 77.000 78.000 79.000 80.000 81.000
Regnskap for  Jelsavågen Båthamn AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -1.000
Årsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Sum omløpsmidler 3.000 4.000 9.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 137.000 138.000 143.000 135.000 135.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -22.000 -21.000 -20.000 -19.000
Sum egenkapital 77.000 78.000 79.000 80.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 60.000 64.000 55.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 137.000 138.000 143.000 135.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Fast eiendom 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 4.000 9.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.000 4.000 9.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 137.000 138.000 143.000 135.000 135.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -22.000 -21.000 -20.000 -19.000
Sum egenkapital 77.000 78.000 79.000 80.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 60.000 64.000 55.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 60.000 64.000 55.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 137.000 138.000 143.000 135.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.000 -56.000 -55.000 -54.000 -53.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0 0.1
Soliditet 56.2 56.5 55.2 59.3 60.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Signatur
02.07.2007
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex