Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jennys Frisør As
Juridisk navn:  Jennys Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63837107
Grevlingvegen 3 Grevlingvegen 3 Fax:
2014 Blystadlia 2014 Blystadlia
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 918815546
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/9/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.65%
Resultat  
  
-118.75%
Egenkapital  
  
-245.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 101.000 233.000
Resultat: -35.000 -16.000
Egenkapital: -16.000 11.000
Regnskap for  Jennys Frisør As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 101.000 233.000
Driftskostnader -133.000 -249.000
Driftsresultat -32.000 -16.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt -35.000 -16.000
Skattekostnad 7.000 6.000
Årsresultat -27.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 6.000
Sum omløpsmidler 29.000 68.000
Sum eiendeler 42.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -19.000
Sum egenkapital -16.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 74.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.000 233.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 101.000 233.000
Varekostnad -18.000 10.000
Lønninger -26.000 -153.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -106.000
Driftskostnader -133.000 -249.000
Driftsresultat -32.000 -16.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -27.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 6.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 6.000
Varebeholdning 23.000 31.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 6.000 38.000
Sum omløpsmidler 29.000 68.000
Sum eiendeler 42.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -19.000
Sum egenkapital -16.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 -5.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 32.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 74.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 5.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6
Soliditet -38.1 14.9
Resultatgrad -31.7 -6.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.6 5.7
Total kapitalrentabilitet -76.2 -21.6
Signatur
22.05.2017
Prokurister
22.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex