Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jens Petter Slotnæs AS
Juridisk navn:  Jens Petter Slotnæs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62353166
Helgøyvegen 850 Helgøyvegen 850 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 952296647
Aksjekapital: 145.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Ringsaker Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
19.65%
Resultat  
  
290.98%
Egenkapital  
  
2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.699.000 1.420.000 3.526.000 1.581.000 3.247.000
Resultat: 477.000 122.000 2.236.000 207.000 1.734.000
Egenkapital: 14.427.000 14.034.000 13.914.000 12.285.000 12.278.000
Regnskap for  Jens Petter Slotnæs AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.699.000 1.420.000 3.526.000 1.581.000 3.247.000
Driftskostnader -1.230.000 -1.302.000 -1.292.000 -1.371.000 -1.543.000
Driftsresultat 469.000 118.000 2.234.000 211.000 1.704.000
Finansinntekter 9.000 5.000 2.000 5.000 67.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -9.000 -37.000
Finans 8.000 5.000 2.000 -4.000 30.000
Resultat før skatt 477.000 122.000 2.236.000 207.000 1.734.000
Skattekostnad -85.000 -2.000 -525.000 -17.000 -460.000
Årsresultat 392.000 120.000 1.711.000 189.000 1.274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.276.000 10.394.000 10.812.000 11.555.000 12.369.000
Sum omløpsmidler 5.073.000 5.140.000 4.418.000 1.924.000 955.000
Sum eiendeler 15.349.000 15.534.000 15.230.000 13.479.000 13.324.000
Sum opptjent egenkapital 13.832.000 13.439.000 13.319.000 11.690.000 11.683.000
Sum egenkapital 14.427.000 14.034.000 13.914.000 12.285.000 12.278.000
Sum langsiktig gjeld 550.000 625.000 797.000 483.000 586.000
Sum kortsiktig gjeld 372.000 874.000 519.000 711.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 15.349.000 15.533.000 15.230.000 13.479.000 13.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.000 74.000 -27.000 72.000 68.000
Andre inntekter 1.637.000 1.346.000 3.554.000 1.510.000 3.179.000
Driftsinntekter 1.699.000 1.420.000 3.526.000 1.581.000 3.247.000
Varekostnad -10.000 0 0 0 0
Lønninger -20.000 0 0 0 0
Avskrivning -645.000 -670.000 -658.000 -701.000 -712.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -555.000 -632.000 -634.000 -670.000 -831.000
Driftskostnader -1.230.000 -1.302.000 -1.292.000 -1.371.000 -1.543.000
Driftsresultat 469.000 118.000 2.234.000 211.000 1.704.000
Finansinntekter 9.000 5.000 2.000 5.000 67.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -9.000 -37.000
Finans 8.000 5.000 2.000 -4.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -82.000 -182.000 0
Årsresultat 392.000 120.000 1.711.000 189.000 1.274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.626.000 10.165.000 10.704.000 11.338.000 11.888.000
Maskiner anlegg 203.000 228.000 9.000 18.000 182.000
Driftsløsøre 446.000 0 99.000 199.000 299.000
Sum varige driftsmidler 10.276.000 10.394.000 10.812.000 11.555.000 12.369.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.276.000 10.394.000 10.812.000 11.555.000 12.369.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 330.000 930.000 286.000 609.000 85.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.743.000 4.210.000 4.132.000 1.316.000 869.000
Sum omløpsmidler 5.073.000 5.140.000 4.418.000 1.924.000 955.000
Sum eiendeler 15.349.000 15.534.000 15.230.000 13.479.000 13.324.000
Sum opptjent egenkapital 13.832.000 13.439.000 13.319.000 11.690.000 11.683.000
Sum egenkapital 14.427.000 14.034.000 13.914.000 12.285.000 12.278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 550.000 625.000 797.000 483.000 586.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 550.000 625.000 797.000 483.000 586.000
Leverandørgjeld 24.000 30.000 19.000 3.000 38.000
Betalbar skatt 160.000 174.000 211.000 120.000 108.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 -30.000 -7.000 65.000 6.000
Utbytte 0 0 -82.000 -182.000 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 700.000 213.000 341.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 372.000 874.000 519.000 711.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 15.349.000 15.533.000 15.230.000 13.479.000 13.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.701.000 4.266.000 3.899.000 1.213.000 496.000
Likviditetsgrad 1 13.6 5.9 8.5 2.7 2.1
Likviditetsgrad 2 13.6 5.9 8.5 2.8 2.1
Soliditet 9 90.3 91.4 91.1 92.2
Resultatgrad 27.6 8.3 63.4 13.3 52.5
Rentedekningsgrad 4 24.0 47.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.1 0.8 14.7 1.6 13.3
Signatur
26.02.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex