Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jensen Varme & Sanitær AS
Juridisk navn:  Jensen Varme & Sanitær AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32206320
Postboks 2325 Tordenskiolds Gate 55 Fax: 32832970
3003 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 913100182
Aksjekapital: 860.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 5/8/1978 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.64%
Resultat  
  
-111.85%
Egenkapital  
  
-2.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.251.000 31.873.000 33.083.000 29.892.000 26.651.000
Resultat: -299.000 2.524.000 4.092.000 2.903.000 2.647.000
Egenkapital: 12.816.000 13.116.000 13.052.000 9.876.000 7.679.000
Regnskap for  Jensen Varme & Sanitær AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.251.000 31.873.000 33.083.000 29.892.000 26.651.000
Driftskostnader -26.652.000 -29.616.000 -29.131.000 -27.108.000 -24.020.000
Driftsresultat -400.000 2.257.000 3.953.000 2.785.000 2.631.000
Finansinntekter 162.000 298.000 163.000 151.000 90.000
Finanskostnader -62.000 -31.000 -22.000 -33.000 -74.000
Finans 100.000 267.000 141.000 118.000 16.000
Resultat før skatt -299.000 2.524.000 4.092.000 2.903.000 2.647.000
Skattekostnad 0 -460.000 -917.000 -705.000 -784.000
Årsresultat -299.000 2.064.000 3.176.000 2.197.000 1.863.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.162.000 2.144.000 1.086.000 478.000 886.000
Sum omløpsmidler 17.170.000 18.483.000 19.017.000 15.949.000 13.531.000
Sum eiendeler 19.332.000 20.627.000 20.103.000 16.427.000 14.417.000
Sum opptjent egenkapital 11.956.000 12.256.000 12.192.000 9.016.000 6.819.000
Sum egenkapital 12.816.000 13.116.000 13.052.000 9.876.000 7.679.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.515.000 7.512.000 7.051.000 6.550.000 6.738.000
Sum gjeld og egenkapital 19.331.000 20.628.000 20.103.000 16.426.000 14.417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.251.000 31.402.000 33.071.000 29.841.000 26.591.000
Andre inntekter 0 471.000 12.000 50.000 60.000
Driftsinntekter 26.251.000 31.873.000 33.083.000 29.892.000 26.651.000
Varekostnad -9.464.000 -12.470.000 -12.472.000 -11.897.000 -8.950.000
Lønninger -13.510.000 -13.088.000 -12.741.000 -11.759.000 -11.346.000
Avskrivning -368.000 -263.000 -71.000 -35.000 -328.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.310.000 -3.795.000 -3.847.000 -3.417.000 -3.396.000
Driftskostnader -26.652.000 -29.616.000 -29.131.000 -27.108.000 -24.020.000
Driftsresultat -400.000 2.257.000 3.953.000 2.785.000 2.631.000
Finansinntekter 162.000 298.000 163.000 151.000 90.000
Finanskostnader -62.000 -31.000 -22.000 -33.000 -74.000
Finans 100.000 267.000 141.000 118.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 0 0 0
Årsresultat -299.000 2.064.000 3.176.000 2.197.000 1.863.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.314.000 1.194.000 778.000 65.000 370.000
Sum varige driftsmidler 1.314.000 1.194.000 778.000 65.000 370.000
Sum finansielle anleggsmidler 848.000 950.000 308.000 413.000 516.000
Sum anleggsmidler 2.162.000 2.144.000 1.086.000 478.000 886.000
Varebeholdning 1.197.000 1.180.000 1.360.000 959.000 1.341.000
Kundefordringer 3.770.000 4.748.000 4.477.000 4.234.000 2.585.000
Andre fordringer 237.000 659.000 604.000 498.000 381.000
Sum investeringer 1.018.000 995.000 1.000.000 0 0
Kasse, bank 10.947.000 10.901.000 11.576.000 10.258.000 9.223.000
Sum omløpsmidler 17.170.000 18.483.000 19.017.000 15.949.000 13.531.000
Sum eiendeler 19.332.000 20.627.000 20.103.000 16.427.000 14.417.000
Sum opptjent egenkapital 11.956.000 12.256.000 12.192.000 9.016.000 6.819.000
Sum egenkapital 12.816.000 13.116.000 13.052.000 9.876.000 7.679.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.448.000 1.522.000 2.287.000 1.991.000 1.995.000
Betalbar skatt 0 460.000 917.000 705.000 784.000
Skyldig offentlige avgifter 1.246.000 1.556.000 1.542.000 1.536.000 1.231.000
Utbytte 0 -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.821.000 1.974.000 2.306.000 2.317.000 2.727.000
Sum kortsiktig gjeld 6.515.000 7.512.000 7.051.000 6.550.000 6.738.000
Sum gjeld og egenkapital 19.331.000 20.628.000 20.103.000 16.426.000 14.417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.655.000 10.971.000 11.966.000 9.399.000 6.793.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 2.7 2.4 2.0
Likviditetsgrad 2 2.5 2.3 2.5 2.3 1.9
Soliditet 66.3 63.6 64.9 60.1 53.3
Resultatgrad -1.5 7.1 11.9 9.3 9.9
Rentedekningsgrad -6.5 72.8 179.7 84.4 36.8
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.5 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -1.2 12.4 20.5 17.9 18.9
Signatur
03.08.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex