Jergo AS
Juridisk navn:  Jergo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55523060
Storebotn 70 Storebotn 70 Fax: 55523061
5309 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 993644641
Aksjekapital: 245.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/21/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bm Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.29%
Resultat  
  
59.92%
Egenkapital  
  
-40.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.387.000 2.284.000 3.415.000 6.047.000 8.583.000
Resultat: -487.000 -1.215.000 -803.000 571.000 2.053.000
Egenkapital: 715.000 1.202.000 2.417.000 3.220.000 2.780.000
Regnskap for  Jergo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.387.000 2.284.000 3.415.000 6.047.000 8.583.000
Driftskostnader -3.867.000 -3.503.000 -4.188.000 -5.612.000 -6.631.000
Driftsresultat -480.000 -1.219.000 -773.000 435.000 1.953.000
Finansinntekter 28.000 37.000 69.000 226.000 176.000
Finanskostnader -35.000 -33.000 -99.000 -90.000 -76.000
Finans -7.000 4.000 -30.000 136.000 100.000
Resultat før skatt -487.000 -1.215.000 -803.000 571.000 2.053.000
Skattekostnad 0 0 0 -131.000 -571.000
Årsresultat -487.000 -1.215.000 -803.000 440.000 1.482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 163.000 173.000 44.000 203.000
Sum omløpsmidler 1.443.000 1.483.000 2.503.000 5.891.000 3.798.000
Sum eiendeler 1.549.000 1.646.000 2.676.000 5.935.000 4.001.000
Sum opptjent egenkapital 470.000 957.000 2.172.000 2.975.000 2.535.000
Sum egenkapital 715.000 1.202.000 2.417.000 3.220.000 2.780.000
Sum langsiktig gjeld 287.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 547.000 444.000 259.000 2.715.000 1.221.000
Sum gjeld og egenkapital 1.549.000 1.646.000 2.676.000 5.935.000 4.001.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.322.000 2.271.000 3.415.000 5.984.000 8.583.000
Andre inntekter 65.000 14.000 0 63.000 0
Driftsinntekter 3.387.000 2.284.000 3.415.000 6.047.000 8.583.000
Varekostnad -1.574.000 -1.484.000 -2.065.000 -3.409.000 -4.613.000
Lønninger -1.203.000 -1.085.000 -1.212.000 -962.000 -698.000
Avskrivning -66.000 -59.000 -51.000 -15.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.024.000 -875.000 -860.000 -1.226.000 -1.251.000
Driftskostnader -3.867.000 -3.503.000 -4.188.000 -5.612.000 -6.631.000
Driftsresultat -480.000 -1.219.000 -773.000 435.000 1.953.000
Finansinntekter 28.000 37.000 69.000 226.000 176.000
Finanskostnader -35.000 -33.000 -99.000 -90.000 -76.000
Finans -7.000 4.000 -30.000 136.000 100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -487.000 -1.215.000 -803.000 440.000 1.482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 106.000 163.000 173.000 44.000 203.000
Sum varige driftsmidler 106.000 163.000 173.000 44.000 203.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 106.000 163.000 173.000 44.000 203.000
Varebeholdning 564.000 524.000 452.000 635.000 879.000
Kundefordringer 371.000 388.000 216.000 3.569.000 412.000
Andre fordringer 50.000 37.000 94.000 38.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 457.000 534.000 1.742.000 1.648.000 2.452.000
Sum omløpsmidler 1.443.000 1.483.000 2.503.000 5.891.000 3.798.000
Sum eiendeler 1.549.000 1.646.000 2.676.000 5.935.000 4.001.000
Sum opptjent egenkapital 470.000 957.000 2.172.000 2.975.000 2.535.000
Sum egenkapital 715.000 1.202.000 2.417.000 3.220.000 2.780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 287.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 263.000 149.000 50.000 1.925.000 330.000
Betalbar skatt 0 0 0 558.000 612.000
Skyldig offentlige avgifter 162.000 175.000 89.000 75.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 120.000 120.000 157.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 547.000 444.000 259.000 2.715.000 1.221.000
Sum gjeld og egenkapital 1.549.000 1.646.000 2.676.000 5.935.000 4.001.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 896.000 1.039.000 2.244.000 3.176.000 2.577.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.3 9.7 2.2 3.1
Likviditetsgrad 2 1.6 2.2 7.9 2.0 2.4
Soliditet 46.2 7 90.3 54.3 69.5
Resultatgrad -14.2 -53.4 -22.6 7.2 22.8
Rentedekningsgrad -13.7 -36.9 -7.8 7.3 28.0
Gjeldsgrad 1.2 0.4 0.1 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet -29.2 -71.8 -26.3 11.1 53.2
Signatur
29.11.2016
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
29.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex