Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jessheim Pizza AS
Juridisk navn:  Jessheim Pizza AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22225555
Jessheim Storsenter Storgata 18 Fax: 63981542
2050 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 986931198
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 3/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.42%
Resultat  
  
-57.01%
Egenkapital  
  
-6.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.105.000 15.879.000 13.287.000 13.392.000 13.377.000
Resultat: 589.000 1.370.000 625.000 675.000 760.000
Egenkapital: 768.000 818.000 825.000 701.000 701.000
Regnskap for  Jessheim Pizza AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.105.000 15.879.000 13.287.000 13.392.000 13.377.000
Driftskostnader -15.506.000 -14.499.000 -12.659.000 -12.730.000 -12.687.000
Driftsresultat 599.000 1.380.000 627.000 662.000 691.000
Finansinntekter 3.000 2.000 4.000 14.000 70.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -5.000 -1.000 -1.000
Finans -10.000 -10.000 -1.000 13.000 69.000
Resultat før skatt 589.000 1.370.000 625.000 675.000 760.000
Skattekostnad -139.000 -330.000 -116.000 -191.000 -192.000
Årsresultat 450.000 1.041.000 509.000 484.000 567.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.710.000 3.267.000 2.567.000 1.275.000 1.440.000
Sum omløpsmidler 2.177.000 2.224.000 1.459.000 2.610.000 2.115.000
Sum eiendeler 4.887.000 5.491.000 4.026.000 3.885.000 3.555.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 118.000 125.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 768.000 818.000 825.000 701.000 701.000
Sum langsiktig gjeld 357.000 468.000 309.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.761.000 4.205.000 2.891.000 3.184.000 2.854.000
Sum gjeld og egenkapital 4.886.000 5.491.000 4.025.000 3.885.000 3.555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.105.000 15.879.000 13.287.000 13.392.000 13.377.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.105.000 15.879.000 13.287.000 13.392.000 13.377.000
Varekostnad -3.959.000 -3.958.000 -3.306.000 -3.370.000 -3.272.000
Lønninger -6.258.000 -5.599.000 -5.135.000 -5.091.000 -5.223.000
Avskrivning -302.000 -260.000 -252.000 -217.000 -203.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.987.000 -4.682.000 -3.966.000 -4.052.000 -3.989.000
Driftskostnader -15.506.000 -14.499.000 -12.659.000 -12.730.000 -12.687.000
Driftsresultat 599.000 1.380.000 627.000 662.000 691.000
Finansinntekter 3.000 2.000 4.000 14.000 70.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -5.000 -1.000 -1.000
Finans -10.000 -10.000 -1.000 13.000 69.000
Konsernbidrag -499.000 -1.048.000 0 -484.000 0
Utbytte 0 0 0 0 -567.000
Årsresultat 450.000 1.041.000 509.000 484.000 567.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 39.000 52.000 55.000 293.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 107.000 68.000 66.000 0 0
Driftsløsøre 483.000 725.000 663.000 506.000 433.000
Sum varige driftsmidler 591.000 793.000 729.000 506.000 433.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.086.000 2.435.000 1.785.000 714.000 714.000
Sum anleggsmidler 2.710.000 3.267.000 2.567.000 1.275.000 1.440.000
Varebeholdning 216.000 160.000 156.000 164.000 151.000
Kundefordringer 206.000 330.000 231.000 274.000 235.000
Andre fordringer 210.000 196.000 354.000 277.000 266.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.545.000 1.484.000 718.000 1.524.000 1.006.000
Sum omløpsmidler 2.177.000 2.224.000 1.459.000 2.610.000 2.115.000
Sum eiendeler 4.887.000 5.491.000 4.026.000 3.885.000 3.555.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 118.000 125.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 768.000 818.000 825.000 701.000 701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 649.000 1.379.000 0 663.000 0
Sum langsiktig gjeld 357.000 468.000 309.000 0 0
Leverandørgjeld 1.107.000 1.101.000 1.010.000 1.090.000 785.000
Betalbar skatt 0 0 0 12.000 192.000
Skyldig offentlige avgifter 663.000 506.000 460.000 515.000 381.000
Utbytte 0 0 0 0 -567.000
Annen kortsiktig gjeld 1.343.000 1.219.000 1.421.000 904.000 927.000
Sum kortsiktig gjeld 3.761.000 4.205.000 2.891.000 3.184.000 2.854.000
Sum gjeld og egenkapital 4.886.000 5.491.000 4.025.000 3.885.000 3.555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.584.000 -1.981.000 -1.432.000 -574.000 -739.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.5 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 0.8 0.7
Soliditet 15.7 14.9 20.5 18.0 19.7
Resultatgrad 3.7 8.7 4.7 4.9 5.2
Rentedekningsgrad 46.1 1 125.4 676.0 761.0
Gjeldsgrad 5.4 5.7 3.9 4.5 4.1
Total kapitalrentabilitet 12.3 25.2 15.7 17.4 21.4
Signatur
07.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex