Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jeve Holding As
Juridisk navn:  Jeve Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Idrettsvegen 132 Skålevikstølen 44 Fax:
5353 Straume 5178 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996776123
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorpartner As
Regnskapsfører: Bergen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
267.18%
Egenkapital  
  
-28.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 232.000
Resultat: 764.000 -457.000 731.000 62.000 317.000
Egenkapital: 8.685.000 12.213.000 13.082.000 12.343.000 12.262.000
Regnskap for  Jeve Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 232.000
Driftskostnader -24.000 -41.000 -120.000 -118.000 -165.000
Driftsresultat -24.000 -41.000 -120.000 -118.000 67.000
Finansinntekter 845.000 -416.000 851.000 180.000 252.000
Finanskostnader -57.000 0 0 0 -2.000
Finans 788.000 -416.000 851.000 180.000 250.000
Resultat før skatt 764.000 -457.000 731.000 62.000 317.000
Skattekostnad 8.000 -12.000 7.000 19.000 -11.000
Årsresultat 772.000 -469.000 739.000 81.000 306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 3.900.000 150.000 150.000 150.000
Sum omløpsmidler 8.668.000 8.507.000 13.161.000 12.483.000 12.477.000
Sum eiendeler 8.818.000 12.407.000 13.311.000 12.633.000 12.627.000
Sum opptjent egenkapital 5.685.000 8.902.000 9.771.000 9.033.000 8.952.000
Sum egenkapital 8.685.000 12.213.000 13.082.000 12.343.000 12.262.000
Sum langsiktig gjeld 113.000 141.000 182.000 237.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 53.000 48.000 53.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 8.818.000 12.407.000 13.312.000 12.634.000 12.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 232.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 232.000
Varekostnad 0 0 0 0 -89.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -41.000 -120.000 -118.000 -76.000
Driftskostnader -24.000 -41.000 -120.000 -118.000 -165.000
Driftsresultat -24.000 -41.000 -120.000 -118.000 67.000
Finansinntekter 845.000 -416.000 851.000 180.000 252.000
Finanskostnader -57.000 0 0 0 -2.000
Finans 788.000 -416.000 851.000 180.000 250.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 772.000 -469.000 739.000 81.000 306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 3.900.000 150.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 150.000 3.900.000 150.000 150.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 360.000 360.000 360.000 360.000
Andre fordringer 101.000 357.000 4.033.000 3.953.000 3.871.000
Sum investeringer 6.712.000 6.511.000 7.049.000 6.353.000 6.255.000
Kasse, bank 204.000 31.000 514.000 653.000 976.000
Sum omløpsmidler 8.668.000 8.507.000 13.161.000 12.483.000 12.477.000
Sum eiendeler 8.818.000 12.407.000 13.311.000 12.633.000 12.627.000
Sum opptjent egenkapital 5.685.000 8.902.000 9.771.000 9.033.000 8.952.000
Sum egenkapital 8.685.000 12.213.000 13.082.000 12.343.000 12.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 113.000 141.000 182.000 237.000 308.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 113.000 141.000 182.000 237.000 308.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 20.000 53.000 48.000 53.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 53.000 48.000 53.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 8.818.000 12.407.000 13.312.000 12.634.000 12.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.648.000 8.454.000 13.113.000 12.430.000 12.421.000
Likviditetsgrad 1 433.4 160.5 274.2 235.5 222.8
Likviditetsgrad 2 433.4 160.5 274.2 235.5 222.9
Soliditet 98.5 98.4 98.3 97.7 97.1
Resultatgrad 28.9
Rentedekningsgrad -0.4 159.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 9.3 -3.7 5.5 0.5 2.5
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex