Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jewel Of India AS
Juridisk navn:  Jewel Of India AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22553929
Johan Svendsens Vei 27 Oscars Gate 81 Fax:
1410 Kolbotn 256 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 888224572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 4/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Consult As
Regnskapsfører: Skills Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.79%
Resultat  
  
-121.85%
Egenkapital  
  
-2.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.786.000 28.829.000 29.082.000 28.173.000 20.197.000
Resultat: -238.000 1.089.000 1.618.000 451.000 1.366.000
Egenkapital: 7.695.000 7.921.000 7.084.000 6.876.000 6.542.000
Regnskap for  Jewel Of India AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.786.000 28.829.000 29.082.000 28.173.000 20.197.000
Driftskostnader -30.913.000 -27.715.000 -27.439.000 -27.681.000 -18.816.000
Driftsresultat -129.000 1.115.000 1.643.000 491.000 1.381.000
Finansinntekter 13.000 15.000 12.000 16.000 43.000
Finanskostnader -123.000 -41.000 -36.000 -57.000 -58.000
Finans -110.000 -26.000 -24.000 -41.000 -15.000
Resultat før skatt -238.000 1.089.000 1.618.000 451.000 1.366.000
Skattekostnad 12.000 -252.000 -411.000 -116.000 -369.000
Årsresultat -226.000 837.000 1.207.000 335.000 997.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.654.000 9.228.000 8.193.000 8.251.000 8.183.000
Sum omløpsmidler 5.201.000 5.244.000 4.389.000 3.829.000 1.877.000
Sum eiendeler 13.855.000 14.472.000 12.582.000 12.080.000 10.060.000
Sum opptjent egenkapital 7.595.000 7.821.000 6.984.000 6.776.000 6.442.000
Sum egenkapital 7.695.000 7.921.000 7.084.000 6.876.000 6.542.000
Sum langsiktig gjeld 2.645.000 2.766.000 678.000 920.000 1.112.000
Sum kortsiktig gjeld 3.515.000 3.786.000 4.821.000 4.285.000 2.407.000
Sum gjeld og egenkapital 13.855.000 14.473.000 12.583.000 12.081.000 10.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.786.000 28.104.000 28.816.000 28.166.000 20.120.000
Andre inntekter 0 725.000 266.000 7.000 77.000
Driftsinntekter 30.786.000 28.829.000 29.082.000 28.173.000 20.197.000
Varekostnad -7.438.000 -7.193.000 -7.490.000 -7.673.000 -5.489.000
Lønninger -16.823.000 -15.532.000 -14.811.000 -14.809.000 -9.651.000
Avskrivning -1.033.000 -881.000 -789.000 -802.000 -565.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.697.000 -4.109.000 -4.349.000 -4.397.000 -3.111.000
Driftskostnader -30.913.000 -27.715.000 -27.439.000 -27.681.000 -18.816.000
Driftsresultat -129.000 1.115.000 1.643.000 491.000 1.381.000
Finansinntekter 13.000 15.000 12.000 16.000 43.000
Finanskostnader -123.000 -41.000 -36.000 -57.000 -58.000
Finans -110.000 -26.000 -24.000 -41.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat -226.000 837.000 1.207.000 335.000 997.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 78.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 78.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.074.000 2.736.000 2.305.000 2.309.000 2.381.000
Sum varige driftsmidler 3.074.000 2.736.000 2.305.000 2.309.000 2.381.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.580.000 6.492.000 5.888.000 5.943.000 5.725.000
Sum anleggsmidler 8.654.000 9.228.000 8.193.000 8.251.000 8.183.000
Varebeholdning 562.000 484.000 449.000 525.000 311.000
Kundefordringer 40.000 128.000 173.000 52.000 43.000
Andre fordringer 64.000 48.000 57.000 25.000 184.000
Sum investeringer 912.000 0 0 0 0
Kasse, bank 3.623.000 4.584.000 3.710.000 3.227.000 1.339.000
Sum omløpsmidler 5.201.000 5.244.000 4.389.000 3.829.000 1.877.000
Sum eiendeler 13.855.000 14.472.000 12.582.000 12.080.000 10.060.000
Sum opptjent egenkapital 7.595.000 7.821.000 6.984.000 6.776.000 6.442.000
Sum egenkapital 7.695.000 7.921.000 7.084.000 6.876.000 6.542.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 0 17.000 61.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.645.000 2.766.000 678.000 920.000 1.112.000
Leverandørgjeld 359.000 606.000 417.000 512.000 138.000
Betalbar skatt 0 239.000 428.000 160.000 325.000
Skyldig offentlige avgifter 1.949.000 1.815.000 1.744.000 1.836.000 1.010.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.207.000 1.125.000 1.232.000 1.776.000 933.000
Sum kortsiktig gjeld 3.515.000 3.786.000 4.821.000 4.285.000 2.407.000
Sum gjeld og egenkapital 13.855.000 14.473.000 12.583.000 12.081.000 10.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.686.000 1.458.000 -432.000 -456.000 -530.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 0.8 0.8 0.7
Soliditet 55.5 54.7 56.3 56.9 65.0
Resultatgrad -0.4 3.9 5.6 1.7 6.8
Rentedekningsgrad 27.2 45.6 8.9 24.6
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.8 7.8 13.2 4.2 14.2
Signatur
20.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex