Jkb Transport AS
Juridisk navn:  Jkb Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91515235
Industriområde Smevik Industriområde Smevik Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 991426442
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/18/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.72%
Resultat  
  
14.44%
Egenkapital  
  
-6.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.315.000 8.981.000 8.400.000 7.309.000 7.719.000
Resultat: -160.000 -187.000 -77.000 294.000 799.000
Egenkapital: 1.831.000 1.967.000 2.118.000 2.182.000 1.976.000
Regnskap for  Jkb Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.315.000 8.981.000 8.400.000 7.309.000 7.719.000
Driftskostnader -9.310.000 -9.010.000 -8.302.000 -6.905.000 -6.809.000
Driftsresultat 5.000 -29.000 99.000 403.000 911.000
Finansinntekter 4.000 10.000 8.000 4.000 4.000
Finanskostnader -169.000 -169.000 -183.000 -113.000 -116.000
Finans -165.000 -159.000 -175.000 -109.000 -112.000
Resultat før skatt -160.000 -187.000 -77.000 294.000 799.000
Skattekostnad 25.000 36.000 13.000 -89.000 -216.000
Årsresultat -136.000 -151.000 -64.000 205.000 583.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.473.000 4.472.000 5.592.000 5.035.000 3.312.000
Sum omløpsmidler 1.792.000 1.373.000 1.079.000 1.329.000 1.191.000
Sum eiendeler 5.265.000 5.845.000 6.671.000 6.364.000 4.503.000
Sum opptjent egenkapital 1.677.000 1.813.000 1.964.000 2.028.000 583.000
Sum egenkapital 1.831.000 1.967.000 2.118.000 2.182.000 1.976.000
Sum langsiktig gjeld 2.273.000 2.438.000 2.886.000 2.366.000 1.347.000
Sum kortsiktig gjeld 1.161.000 1.440.000 1.667.000 1.816.000 1.179.000
Sum gjeld og egenkapital 5.265.000 5.845.000 6.671.000 6.364.000 4.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.126.000 8.911.000 8.400.000 7.048.000 7.656.000
Andre inntekter 189.000 70.000 0 260.000 64.000
Driftsinntekter 9.315.000 8.981.000 8.400.000 7.309.000 7.719.000
Varekostnad -1.699.000 -1.069.000 -1.506.000 -1.409.000 -1.395.000
Lønninger -3.013.000 -2.664.000 -2.328.000 -1.719.000 -1.315.000
Avskrivning -1.421.000 -1.577.000 -1.452.000 -971.000 -756.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.177.000 -3.700.000 -3.016.000 -2.806.000 -3.343.000
Driftskostnader -9.310.000 -9.010.000 -8.302.000 -6.905.000 -6.809.000
Driftsresultat 5.000 -29.000 99.000 403.000 911.000
Finansinntekter 4.000 10.000 8.000 4.000 4.000
Finanskostnader -169.000 -169.000 -183.000 -113.000 -116.000
Finans -165.000 -159.000 -175.000 -109.000 -112.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -136.000 -151.000 -64.000 205.000 583.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 266.000 199.000 137.000 114.000 104.000
Fast eiendom 957.000 1.201.000 984.000 994.000 752.000
Maskiner anlegg 27.000 14.000 0 0 0
Driftsløsøre 2.223.000 3.059.000 4.397.000 3.795.000 2.260.000
Sum varige driftsmidler 3.207.000 4.274.000 5.380.000 4.789.000 3.011.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 75.000 132.000 196.000
Sum anleggsmidler 3.473.000 4.472.000 5.592.000 5.035.000 3.312.000
Varebeholdning 153.000 503.000 38.000 0 0
Kundefordringer 596.000 479.000 748.000 888.000 989.000
Andre fordringer 912.000 276.000 134.000 326.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 116.000 159.000 115.000 86.000
Sum omløpsmidler 1.792.000 1.373.000 1.079.000 1.329.000 1.191.000
Sum eiendeler 5.265.000 5.845.000 6.671.000 6.364.000 4.503.000
Sum opptjent egenkapital 1.677.000 1.813.000 1.964.000 2.028.000 583.000
Sum egenkapital 1.831.000 1.967.000 2.118.000 2.182.000 1.976.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 303.000 275.000 285.000 578.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.273.000 2.438.000 2.886.000 2.366.000 1.347.000
Leverandørgjeld 64.000 314.000 705.000 614.000 541.000
Betalbar skatt 43.000 25.000 10.000 99.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 353.000 265.000 323.000 175.000 313.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 398.000 561.000 344.000 350.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 1.161.000 1.440.000 1.667.000 1.816.000 1.179.000
Sum gjeld og egenkapital 5.265.000 5.845.000 6.671.000 6.364.000 4.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 631.000 -67.000 -588.000 -487.000 12.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 0.6 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 0.6 0.6 0.8 1.1
Soliditet 34.8 33.7 31.7 34.3 43.9
Resultatgrad 0.1 -0.3 1.2 5.5 11.8
Rentedekningsgrad 0 -0.2 0.5 3.6 7.9
Gjeldsgrad 1.9 2 2.1 1.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 0.2 -0.3 1.6 6.4 20.3
Signatur
03.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex