Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jm Graveservice As
Juridisk navn:  Jm Graveservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90614005
C.N.R. Aamundsens Vei 7A C.N.R. Aamundsens Vei 7A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 912670945
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/27/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Akonto Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.95%
Resultat  
  
-144.59%
Egenkapital  
  
-21.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.426.000 3.367.000 3.143.000 5.039.000 5.813.000
Resultat: -495.000 1.110.000 -377.000 403.000 1.175.000
Egenkapital: 1.440.000 1.826.000 896.000 1.253.000 1.407.000
Regnskap for  Jm Graveservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.426.000 3.367.000 3.143.000 5.039.000 5.813.000
Driftskostnader -2.894.000 -2.230.000 -3.509.000 -4.604.000 -4.631.000
Driftsresultat -468.000 1.138.000 -366.000 436.000 1.183.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -28.000 -12.000 -33.000 -8.000
Finans -27.000 -27.000 -12.000 -33.000 -8.000
Resultat før skatt -495.000 1.110.000 -377.000 403.000 1.175.000
Skattekostnad 109.000 -180.000 20.000 -157.000 -262.000
Årsresultat -386.000 930.000 -357.000 246.000 913.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.574.000 1.313.000 859.000 1.186.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 1.113.000 1.417.000 820.000 1.326.000 1.751.000
Sum eiendeler 2.687.000 2.730.000 1.679.000 2.512.000 2.751.000
Sum opptjent egenkapital 1.410.000 1.796.000 866.000 1.223.000 1.377.000
Sum egenkapital 1.440.000 1.826.000 896.000 1.253.000 1.407.000
Sum langsiktig gjeld 353.000 535.000 0 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 894.000 369.000 784.000 1.239.000 1.345.000
Sum gjeld og egenkapital 2.687.000 2.730.000 1.680.000 2.512.000 2.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.116.000 2.522.000 2.975.000 5.030.000 5.813.000
Andre inntekter 310.000 845.000 168.000 9.000 0
Driftsinntekter 2.426.000 3.367.000 3.143.000 5.039.000 5.813.000
Varekostnad -344.000 -284.000 -634.000 -686.000 -1.423.000
Lønninger -855.000 -372.000 -1.206.000 -1.796.000 -1.771.000
Avskrivning -442.000 -402.000 -327.000 -275.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.253.000 -1.172.000 -1.342.000 -1.847.000 -1.268.000
Driftskostnader -2.894.000 -2.230.000 -3.509.000 -4.604.000 -4.631.000
Driftsresultat -468.000 1.138.000 -366.000 436.000 1.183.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -28.000 -12.000 -33.000 -8.000
Finans -27.000 -27.000 -12.000 -33.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Årsresultat -386.000 930.000 -357.000 246.000 913.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.574.000 1.313.000 859.000 1.186.000 1.000.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.574.000 1.313.000 859.000 1.186.000 1.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.574.000 1.313.000 859.000 1.186.000 1.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 353.000 305.000 404.000 510.000 463.000
Andre fordringer 264.000 550.000 373.000 464.000 578.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 496.000 562.000 44.000 352.000 710.000
Sum omløpsmidler 1.113.000 1.417.000 820.000 1.326.000 1.751.000
Sum eiendeler 2.687.000 2.730.000 1.679.000 2.512.000 2.751.000
Sum opptjent egenkapital 1.410.000 1.796.000 866.000 1.223.000 1.377.000
Sum egenkapital 1.440.000 1.826.000 896.000 1.253.000 1.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 175.000 0 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 353.000 535.000 0 20.000 0
Leverandørgjeld 465.000 115.000 382.000 252.000 457.000
Betalbar skatt 0 5.000 0 137.000 262.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 44.000 76.000 251.000 466.000
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 349.000 205.000 325.000 600.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 894.000 369.000 784.000 1.239.000 1.345.000
Sum gjeld og egenkapital 2.687.000 2.730.000 1.680.000 2.512.000 2.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 219.000 1.048.000 36.000 87.000 406.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.8 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 3.8 1 1.1 1.4
Soliditet 53.6 66.9 53.3 49.9 51.1
Resultatgrad -19.3 33.8 -11.6 8.7 20.4
Rentedekningsgrad -16.7 40.6 -30.5 13.2 147.9
Gjeldsgrad 0.9 0.5 0.9 1 1.0
Total kapitalrentabilitet -17.4 41.7 -21.8 17.4 43.0
Signatur
10.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex