Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jmj Invest AS
Juridisk navn:  Jmj Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99275715
C/o Lisbeth Berg-hansen C/O Lisbeth Berg-Hansen Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 989164872
Aksjekapital: 4.722.840 NOK
Etableringsdato: 12/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.65%
Resultat  
  
83.66%
Egenkapital  
  
34.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.000 5.372.000 9.893.000 0 0
Resultat: 9.811.000 5.342.000 9.894.000 4.214.000 2.938.000
Egenkapital: 18.513.000 13.726.000 11.414.000 8.624.000 7.632.000
Regnskap for  Jmj Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.000 5.372.000 9.893.000 0 0
Driftskostnader -504.000 -52.000 -5.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -485.000 5.320.000 9.888.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 10.335.000 22.000 6.000 4.219.000 2.942.000
Finanskostnader -38.000 0 0 0 0
Finans 10.297.000 22.000 6.000 4.219.000 2.942.000
Resultat før skatt 9.811.000 5.342.000 9.894.000 4.214.000 2.938.000
Skattekostnad -24.000 -31.000 -103.000 -23.000 -30.000
Årsresultat 9.788.000 5.311.000 9.791.000 4.191.000 2.908.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.253.000 7.601.000 7.385.000 7.385.000 7.035.000
Sum omløpsmidler 13.608.000 9.227.000 11.132.000 4.461.000 3.527.000
Sum eiendeler 27.861.000 16.828.000 18.517.000 11.846.000 10.562.000
Sum opptjent egenkapital 13.789.000 9.001.000 6.690.000 3.899.000 2.908.000
Sum egenkapital 18.513.000 13.726.000 11.414.000 8.624.000 7.632.000
Sum langsiktig gjeld 4.285.000 38.000 71.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.062.000 3.064.000 7.032.000 3.223.000 2.930.000
Sum gjeld og egenkapital 27.861.000 16.828.000 18.518.000 11.847.000 10.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 19.000 5.372.000 9.893.000 0 0
Driftsinntekter 19.000 5.372.000 9.893.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -504.000 -52.000 -5.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader -504.000 -52.000 -5.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -485.000 5.320.000 9.888.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 10.335.000 22.000 6.000 4.219.000 2.942.000
Finanskostnader -38.000 0 0 0 0
Finans 10.297.000 22.000 6.000 4.219.000 2.942.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -3.000.000 -7.000.000 -3.200.000 -2.900.000
Årsresultat 9.788.000 5.311.000 9.791.000 4.191.000 2.908.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.098.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.098.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.155.000 7.601.000 7.385.000 7.385.000 7.035.000
Sum anleggsmidler 14.253.000 7.601.000 7.385.000 7.385.000 7.035.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 5.510.000 0 4.218.000 2.941.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.307.000 3.717.000 1.239.000 243.000 586.000
Sum omløpsmidler 13.608.000 9.227.000 11.132.000 4.461.000 3.527.000
Sum eiendeler 27.861.000 16.828.000 18.517.000 11.846.000 10.562.000
Sum opptjent egenkapital 13.789.000 9.001.000 6.690.000 3.899.000 2.908.000
Sum egenkapital 18.513.000 13.726.000 11.414.000 8.624.000 7.632.000
Sum avsetninger til forpliktelser 35.000 38.000 71.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.285.000 38.000 71.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 26.000 64.000 32.000 23.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -3.000.000 -7.000.000 -3.200.000 -2.900.000
Annen kortsiktig gjeld 36.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.062.000 3.064.000 7.032.000 3.223.000 2.930.000
Sum gjeld og egenkapital 27.861.000 16.828.000 18.518.000 11.847.000 10.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.546.000 6.163.000 4.100.000 1.238.000 597.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3 1.6 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 2.7 3 1.6 1.4 1.3
Soliditet 66.5 81.6 61.6 72.8 72.3
Resultatgrad -2552.6 9 99.9
Rentedekningsgrad -12.8
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.6 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 35.4 31.7 53.4 35.6 27.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex