Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jobbinnsikt As
Juridisk navn:  Jobbinnsikt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nadderudveien 93 Nadderudveien 93 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 998896770
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/29/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Concepta Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
58.78%
Resultat  
  
2057.69%
Egenkapital  
  
22.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.645.000 1.036.000 1.015.000 669.000 936.000
Resultat: 561.000 26.000 409.000 -1.102.000 386.000
Egenkapital: 2.305.000 1.876.000 1.850.000 1.530.000 2.633.000
Regnskap for  Jobbinnsikt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.645.000 1.036.000 1.015.000 669.000 936.000
Driftskostnader -1.084.000 -1.066.000 -606.000 -718.000 -800.000
Driftsresultat 560.000 -31.000 408.000 -48.000 136.000
Finansinntekter 1.000 56.000 1.000 1.000 261.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.055.000 -12.000
Finans 1.000 56.000 1.000 -1.054.000 249.000
Resultat før skatt 561.000 26.000 409.000 -1.102.000 386.000
Skattekostnad -132.000 0 -89.000 0 -41.000
Årsresultat 429.000 26.000 320.000 -1.102.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.197.000 1.121.000 1.333.000 1.666.000 3.287.000
Sum omløpsmidler 1.403.000 910.000 757.000 964.000 561.000
Sum eiendeler 2.600.000 2.031.000 2.090.000 2.630.000 3.848.000
Sum opptjent egenkapital 2.285.000 1.856.000 1.830.000 1.510.000 2.613.000
Sum egenkapital 2.305.000 1.876.000 1.850.000 1.530.000 2.633.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 295.000 155.000 240.000 1.100.000 1.216.000
Sum gjeld og egenkapital 2.600.000 2.031.000 2.090.000 2.630.000 3.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.645.000 1.036.000 1.015.000 669.000 936.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.645.000 1.036.000 1.015.000 669.000 936.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.020.000 -1.009.000 -574.000 -670.000 -733.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -57.000 -32.000 -48.000 -67.000
Driftskostnader -1.084.000 -1.066.000 -606.000 -718.000 -800.000
Driftsresultat 560.000 -31.000 408.000 -48.000 136.000
Finansinntekter 1.000 56.000 1.000 1.000 261.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.055.000 -12.000
Finans 1.000 56.000 1.000 -1.054.000 249.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 429.000 26.000 320.000 -1.102.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.197.000 1.121.000 1.333.000 1.666.000 3.287.000
Sum anleggsmidler 1.197.000 1.121.000 1.333.000 1.666.000 3.287.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 161.000 77.000 25.000 40.000 78.000
Andre fordringer 50.000 159.000 41.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.192.000 674.000 691.000 917.000 483.000
Sum omløpsmidler 1.403.000 910.000 757.000 964.000 561.000
Sum eiendeler 2.600.000 2.031.000 2.090.000 2.630.000 3.848.000
Sum opptjent egenkapital 2.285.000 1.856.000 1.830.000 1.510.000 2.613.000
Sum egenkapital 2.305.000 1.876.000 1.850.000 1.530.000 2.633.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 10.000 6.000 4.000 0
Betalbar skatt 132.000 0 89.000 0 41.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 69.000 -27.000 54.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 76.000 172.000 1.043.000 1.131.000
Sum kortsiktig gjeld 295.000 155.000 240.000 1.100.000 1.216.000
Sum gjeld og egenkapital 2.600.000 2.031.000 2.090.000 2.630.000 3.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.108.000 755.000 517.000 -136.000 -655.000
Likviditetsgrad 1 4.8 5.9 3.2 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 4.8 5.9 3.2 0.9 0.5
Soliditet 88.7 92.4 88.5 58.2 68.4
Resultatgrad 3 40.2 -7.2 14.5
Rentedekningsgrad 33.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 21.6 1.2 19.6 -1.8 10.3
Signatur
08.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex