Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johan R Sunde AS
Juridisk navn:  Johan R Sunde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70191210
Postboks 43 Solavågseidet 76 Fax: 70190117
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 980883248
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.56%
Resultat  
  
-47.99%
Egenkapital  
  
6.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.262.000 23.824.000 24.515.000 23.092.000 24.062.000
Resultat: 827.000 1.590.000 1.192.000 1.028.000 1.570.000
Egenkapital: 11.653.000 10.962.000 10.166.000 10.773.000 13.009.000
Regnskap for  Johan R Sunde AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.262.000 23.824.000 24.515.000 23.092.000 24.062.000
Driftskostnader -21.768.000 -22.484.000 -23.421.000 -22.264.000 -22.945.000
Driftsresultat 495.000 1.340.000 1.093.000 829.000 1.117.000
Finansinntekter 333.000 250.000 103.000 200.000 454.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -1.000 0
Finans 332.000 249.000 99.000 199.000 454.000
Resultat før skatt 827.000 1.590.000 1.192.000 1.028.000 1.570.000
Skattekostnad -135.000 -344.000 -298.000 -265.000 -410.000
Årsresultat 691.000 1.246.000 894.000 763.000 1.160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 402.000 497.000 504.000 598.000 434.000
Sum omløpsmidler 13.233.000 15.847.000 15.930.000 16.289.000 18.018.000
Sum eiendeler 13.635.000 16.344.000 16.434.000 16.887.000 18.452.000
Sum opptjent egenkapital 11.553.000 10.862.000 10.066.000 10.673.000 12.909.000
Sum egenkapital 11.653.000 10.962.000 10.166.000 10.773.000 13.009.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 3.053.000 3.712.000 2.899.000 1.162.000
Sum kortsiktig gjeld 1.941.000 2.330.000 2.556.000 3.216.000 4.280.000
Sum gjeld og egenkapital 13.634.000 16.345.000 16.434.000 16.888.000 18.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.262.000 23.790.000 24.514.000 23.092.000 24.061.000
Andre inntekter 0 34.000 1.000 0 1.000
Driftsinntekter 22.262.000 23.824.000 24.515.000 23.092.000 24.062.000
Varekostnad -14.259.000 -15.042.000 -15.413.000 -14.554.000 -14.851.000
Lønninger -4.507.000 -4.447.000 -4.984.000 -4.818.000 -5.006.000
Avskrivning -105.000 -108.000 -115.000 -109.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.897.000 -2.887.000 -2.909.000 -2.783.000 -2.996.000
Driftskostnader -21.768.000 -22.484.000 -23.421.000 -22.264.000 -22.945.000
Driftsresultat 495.000 1.340.000 1.093.000 829.000 1.117.000
Finansinntekter 333.000 250.000 103.000 200.000 454.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -1.000 0
Finans 332.000 249.000 99.000 199.000 454.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 -1.000.000 -2.000.000
Årsresultat 691.000 1.246.000 894.000 763.000 1.160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 44.000 22.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 358.000 463.000 491.000 585.000 422.000
Sum varige driftsmidler 358.000 463.000 491.000 585.000 422.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 402.000 497.000 504.000 598.000 434.000
Varebeholdning 9.011.000 8.391.000 7.511.000 6.876.000 6.357.000
Kundefordringer 907.000 1.345.000 1.156.000 1.153.000 1.460.000
Andre fordringer 139.000 679.000 1.653.000 2.554.000 4.680.000
Sum investeringer 0 206.000 307.000 310.000 307.000
Kasse, bank 3.176.000 5.227.000 5.304.000 5.397.000 5.215.000
Sum omløpsmidler 13.233.000 15.847.000 15.930.000 16.289.000 18.018.000
Sum eiendeler 13.635.000 16.344.000 16.434.000 16.887.000 18.452.000
Sum opptjent egenkapital 11.553.000 10.862.000 10.066.000 10.673.000 12.909.000
Sum egenkapital 11.653.000 10.962.000 10.166.000 10.773.000 13.009.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 102.000 149.000 211.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.000 3.053.000 3.712.000 2.899.000 1.162.000
Leverandørgjeld 409.000 554.000 612.000 906.000 610.000
Betalbar skatt 158.000 468.000 345.000 327.000 499.000
Skyldig offentlige avgifter 853.000 801.000 552.000 459.000 613.000
Utbytte 0 0 -500.000 -1.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 521.000 506.000 547.000 524.000 559.000
Sum kortsiktig gjeld 1.941.000 2.330.000 2.556.000 3.216.000 4.280.000
Sum gjeld og egenkapital 13.634.000 16.345.000 16.434.000 16.888.000 18.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.292.000 13.517.000 13.374.000 13.073.000 13.738.000
Likviditetsgrad 1 6.8 6.8 6.2 5.1 4.2
Likviditetsgrad 2 2.2 3.2 3.3 3.0 2.8
Soliditet 85.5 67.1 61.9 63.8 70.5
Resultatgrad 2.2 5.6 4.5 3.6 4.6
Rentedekningsgrad 4 1 273.3 1029.0
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.6 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.1 9.7 7.3 6.1 8.5
Signatur
10.02.2009
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex