Johan Strays Stiftelse
Juridisk navn:  Johan Strays Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22941420
C/O Bjerke Lowzow Von Ahnen Advokatfirma As Kristian Augusts Gate 3 C/O Bjerke Lowzow Von Ahnen Advokatfirma As Kristian Augusts Gate 3 Fax: 21955501
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 882406172
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/13/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.39%
Egenkapital  
  
-5.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 47.000 0 0 0 8.000
Resultat: -113.000 -132.000 -194.000 -128.000 -146.000
Egenkapital: 1.814.000 1.927.000 2.059.000 2.254.000 2.381.000
Regnskap for  Johan Strays Stiftelse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 47.000 0 0 0 8.000
Driftskostnader -193.000 -156.000 -219.000 -177.000 -206.000
Driftsresultat -146.000 -156.000 -219.000 -177.000 -198.000
Finansinntekter 33.000 26.000 31.000 49.000 53.000
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 0 0
Finans 33.000 25.000 25.000 49.000 53.000
Resultat før skatt -113.000 -132.000 -194.000 -128.000 -146.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -113.000 -132.000 -194.000 -128.000 -146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.925.000 2.015.000 2.154.000 2.390.000 2.452.000
Sum eiendeler 1.925.000 2.015.000 2.154.000 2.390.000 2.452.000
Sum opptjent egenkapital 1.714.000 1.827.000 1.959.000 2.154.000 2.281.000
Sum egenkapital 1.814.000 1.927.000 2.059.000 2.254.000 2.381.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 110.000 88.000 94.000 137.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 1.924.000 2.015.000 2.153.000 2.391.000 2.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.000 0 0 0 8.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 47.000 0 0 0 8.000
Varekostnad -13.000 0 0 0 0
Lønninger -87.000 -84.000 -70.000 -69.000 -68.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -72.000 -149.000 -108.000 -138.000
Driftskostnader -193.000 -156.000 -219.000 -177.000 -206.000
Driftsresultat -146.000 -156.000 -219.000 -177.000 -198.000
Finansinntekter 33.000 26.000 31.000 49.000 53.000
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 0 0
Finans 33.000 25.000 25.000 49.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -113.000 -132.000 -194.000 -128.000 -146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 398.000 390.000 390.000 363.000 345.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 3.000 3.000 25.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.524.000 1.623.000 1.761.000 2.002.000 2.103.000
Sum omløpsmidler 1.925.000 2.015.000 2.154.000 2.390.000 2.452.000
Sum eiendeler 1.925.000 2.015.000 2.154.000 2.390.000 2.452.000
Sum opptjent egenkapital 1.714.000 1.827.000 1.959.000 2.154.000 2.281.000
Sum egenkapital 1.814.000 1.927.000 2.059.000 2.254.000 2.381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 47.000 39.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 37.000 55.000 137.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 88.000 94.000 137.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 1.924.000 2.015.000 2.153.000 2.391.000 2.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.815.000 1.927.000 2.060.000 2.253.000 2.381.000
Likviditetsgrad 1 17.5 22.9 22.9 17.4 34.5
Likviditetsgrad 2 13.9 18.5 18.8 14.8 29.7
Soliditet 94.3 95.6 95.6 94.3 97.1
Resultatgrad -310.6 -2475.0
Rentedekningsgrad - -36.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -5.9 -6.5 -8.7 -5.4 -5.9
Signatur
18.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex