Johannessen Holding AS
Juridisk navn:  Johannessen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
co/Tom Henning Ely Johannessen Bjørgeveien 294 co/Tom Henning Ely Johannessen Bjørgeveien 294 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989091182
Aksjekapital: 214.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-102.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -4.000 -2.000 3.000 17.000
Egenkapital: -5.000 209.000 214.000 216.000 1.193.000
Regnskap for  Johannessen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -6.000 -5.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat 0 -6.000 -5.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 7.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 3.000 7.000 20.000
Resultat før skatt 0 -4.000 -2.000 3.000 17.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000 -5.000
Årsresultat 0 -4.000 -2.000 2.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 235.000 279.000 276.000 1.251.000
Sum eiendeler 0 235.000 279.000 276.000 1.251.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -5.000 0 2.000 979.000
Sum egenkapital -5.000 209.000 214.000 216.000 1.193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 26.000 65.000 60.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 0 235.000 279.000 276.000 1.251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000 -5.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader 0 -6.000 -5.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat 0 -6.000 -5.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 7.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 3.000 7.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -4.000 -2.000 2.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 235.000 279.000 276.000 1.251.000
Sum omløpsmidler 0 235.000 279.000 276.000 1.251.000
Sum eiendeler 0 235.000 279.000 276.000 1.251.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -5.000 0 2.000 979.000
Sum egenkapital -5.000 209.000 214.000 216.000 1.193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 26.000 65.000 59.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 26.000 65.000 60.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 0 235.000 279.000 276.000 1.251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 209.000 214.000 216.000 1.193.000
Likviditetsgrad 1 0 9 4.3 4.6 21.6
Likviditetsgrad 2 0 9 4.3 4.6 21.6
Soliditet 88.9 76.7 78.3 95.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.3 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.1 -0.7 1.1 1.3
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex