Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johannessen Holding AS
Juridisk navn:  Johannessen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Co Johannessen T,Bjørgevn.294 Co/Tom Henning Ely Johannessen Bjørgeveien 294 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989091182
Aksjekapital: 214.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-2.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.000 -2.000 3.000 17.000 26.000
Egenkapital: 209.000 214.000 216.000 1.193.000 1.180.000
Regnskap for  Johannessen Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 3.000 7.000 20.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 7.000 20.000 30.000
Resultat før skatt -4.000 -2.000 3.000 17.000 26.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 -5.000 -7.000
Årsresultat -4.000 -2.000 2.000 12.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 235.000 279.000 276.000 1.251.000 1.231.000
Sum eiendeler 235.000 279.000 276.000 1.251.000 1.232.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 0 2.000 979.000 966.000
Sum egenkapital 209.000 214.000 216.000 1.193.000 1.180.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000 65.000 60.000 58.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 279.000 276.000 1.251.000 1.231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 3.000 7.000 20.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 7.000 20.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -2.000 2.000 12.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 235.000 279.000 276.000 1.251.000 1.231.000
Sum omløpsmidler 235.000 279.000 276.000 1.251.000 1.231.000
Sum eiendeler 235.000 279.000 276.000 1.251.000 1.232.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 0 2.000 979.000 966.000
Sum egenkapital 209.000 214.000 216.000 1.193.000 1.180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 1.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 65.000 59.000 55.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 65.000 60.000 58.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 279.000 276.000 1.251.000 1.231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 209.000 214.000 216.000 1.193.000 1.180.000
Likviditetsgrad 1 9 4.3 4.6 21.6 24.1
Likviditetsgrad 2 9 4.3 4.6 21.6 24.2
Soliditet 88.9 76.7 78.3 95.4 95.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.1 -0.7 1.1 1.3 2.1
Signatur
19.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex