Johannessen Trading & Export As
Juridisk navn:  Johannessen Trading & Export As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95012101
Slettnesveien 16 Eidvågeid Fax:
9602 Hammerfest 9609 Nordre Seiland
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 914633036
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
51.52%
Egenkapital  
  
-13.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 2.267.000 0
Resultat: -32.000 -66.000 -38.000 -171.000 0
Egenkapital: -277.000 -245.000 -178.000 -141.000 30.000
Regnskap for  Johannessen Trading & Export As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 2.267.000 0
Driftskostnader -32.000 -66.000 -38.000 -2.437.000 0
Driftsresultat -32.000 -66.000 -38.000 -171.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -32.000 -66.000 -38.000 -171.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -66.000 -38.000 -171.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 15.000 30.000
Sum eiendeler 0 0 0 15.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -307.000 -275.000 -208.000 -171.000 0
Sum egenkapital -277.000 -245.000 -178.000 -141.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 135.000 135.000 116.000 116.000 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 109.000 62.000 40.000 0
Sum gjeld og egenkapital -1.000 -1.000 0 15.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 2.267.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 2.267.000 0
Varekostnad 0 0 0 -2.247.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -66.000 -38.000 -190.000 0
Driftskostnader -32.000 -66.000 -38.000 -2.437.000 0
Driftsresultat -32.000 -66.000 -38.000 -171.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -66.000 -38.000 -171.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 30.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 15.000 30.000
Sum eiendeler 0 0 0 15.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -307.000 -275.000 -208.000 -171.000 0
Sum egenkapital -277.000 -245.000 -178.000 -141.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 135.000 135.000 116.000 116.000 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 109.000 61.000 40.000 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 109.000 62.000 40.000 0
Sum gjeld og egenkapital -1.000 -1.000 0 15.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -141.000 -109.000 -62.000 -25.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.4 0.0
Soliditet 2 2 -940.0 100.0
Resultatgrad -7.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 3 6 -1140.0 0.0
Signatur
01.09.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex