Johansen Maskin & Transport AS
Juridisk navn:  Johansen Maskin & Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77713255
Lenangsveien 2362 Fax: 77713260
9068 Nord-Lenangen 9068 Nord-Lenangen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 988365726
Aksjekapital: 100.100 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/14/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Lyngen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
43.57%
Resultat  
  
-24.89%
Egenkapital  
  
3.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.180.000 7.787.000 5.238.000 2.907.000 5.248.000
Resultat: 827.000 1.101.000 11.840.000 1.308.000 -202.000
Egenkapital: 16.388.000 15.830.000 14.987.000 4.052.000 3.089.000
Regnskap for  Johansen Maskin & Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.180.000 7.787.000 5.238.000 2.907.000 5.248.000
Driftskostnader -10.346.000 -6.685.000 -4.920.000 -3.008.000 -5.833.000
Driftsresultat 833.000 1.101.000 318.000 -101.000 -585.000
Finansinntekter 6.000 9.000 11.542.000 1.427.000 418.000
Finanskostnader -12.000 -8.000 -20.000 -17.000 -34.000
Finans -6.000 1.000 11.522.000 1.410.000 384.000
Resultat før skatt 827.000 1.101.000 11.840.000 1.308.000 -202.000
Skattekostnad -480.000 -258.000 -80.000 -345.000 54.000
Årsresultat 347.000 843.000 11.760.000 964.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.646.000 4.699.000 2.715.000 3.722.000 3.996.000
Sum omløpsmidler 11.270.000 12.788.000 14.246.000 2.891.000 1.704.000
Sum eiendeler 19.916.000 17.487.000 16.961.000 6.613.000 5.700.000
Sum opptjent egenkapital 16.287.000 15.115.000 14.272.000 3.337.000 2.374.000
Sum egenkapital 16.388.000 15.830.000 14.987.000 4.052.000 3.089.000
Sum langsiktig gjeld 904.000 234.000 115.000 345.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 2.625.000 1.423.000 1.859.000 2.216.000 2.305.000
Sum gjeld og egenkapital 19.916.000 17.487.000 16.961.000 6.613.000 5.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.180.000 7.787.000 5.238.000 2.216.000 5.248.000
Andre inntekter 0 0 0 691.000 0
Driftsinntekter 11.180.000 7.787.000 5.238.000 2.907.000 5.248.000
Varekostnad -3.907.000 -2.571.000 -1.150.000 -676.000 -986.000
Lønninger -1.610.000 -1.228.000 -907.000 -706.000 -1.081.000
Avskrivning -733.000 -466.000 -295.000 -239.000 -208.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.096.000 -2.420.000 -2.568.000 -1.387.000 -3.558.000
Driftskostnader -10.346.000 -6.685.000 -4.920.000 -3.008.000 -5.833.000
Driftsresultat 833.000 1.101.000 318.000 -101.000 -585.000
Finansinntekter 6.000 9.000 11.542.000 1.427.000 418.000
Finanskostnader -12.000 -8.000 -20.000 -17.000 -34.000
Finans -6.000 1.000 11.522.000 1.410.000 384.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -825.000 0 0
Årsresultat 347.000 843.000 11.760.000 964.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 117.000
Fast eiendom 946.000 1.017.000 1.102.000 1.187.000 1.271.000
Maskiner anlegg 1.141.000 327.000 388.000 99.000 139.000
Driftsløsøre 3.732.000 2.241.000 1.000.000 411.000 444.000
Sum varige driftsmidler 5.819.000 3.585.000 2.490.000 1.697.000 1.854.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.828.000 1.114.000 225.000 2.025.000 2.025.000
Sum anleggsmidler 8.646.000 4.699.000 2.715.000 3.722.000 3.996.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.181.000 2.742.000 920.000 -190.000 -395.000
Andre fordringer 1.504.000 3.776.000 8.816.000 1.614.000 976.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.585.000 6.269.000 4.510.000 48.000 713.000
Sum omløpsmidler 11.270.000 12.788.000 14.246.000 2.891.000 1.704.000
Sum eiendeler 19.916.000 17.487.000 16.961.000 6.613.000 5.700.000
Sum opptjent egenkapital 16.287.000 15.115.000 14.272.000 3.337.000 2.374.000
Sum egenkapital 16.388.000 15.830.000 14.987.000 4.052.000 3.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 231.000 146.000 115.000 106.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.903.000 1.807.000
Sum langsiktig gjeld 904.000 234.000 115.000 345.000 307.000
Leverandørgjeld 2.091.000 322.000 219.000 143.000 118.000
Betalbar skatt 95.000 227.000 71.000 122.000 0
Skyldig offentlige avgifter 303.000 -118.000 658.000 -39.000 246.000
Utbytte 0 0 -825.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 167.000 86.000 87.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 2.625.000 1.423.000 1.859.000 2.216.000 2.305.000
Sum gjeld og egenkapital 19.916.000 17.487.000 16.961.000 6.613.000 5.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.645.000 11.365.000 12.387.000 675.000 -601.000
Likviditetsgrad 1 4.3 9 7.7 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 4.3 9 7.7 1.4 0.8
Soliditet 82.3 90.5 88.4 61.3 54.2
Resultatgrad 7.5 14.1 6.1 -3.5 -11.1
Rentedekningsgrad 69.4 137.6 15.9 78.0 -4.9
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.2 6.3 69.9 20.1 -2.9
Signatur
02.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex