Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johansen & Co. Produksjon As
Juridisk navn:  Johansen & Co. Produksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64852350
Postboks 220 Anolitveien 5 Fax:
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 913461894
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 3/17/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Aktiv Økonomi Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.87%
Resultat  
  
-389.76%
Egenkapital  
  
-33.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.845.000 26.168.000 24.558.000 44.682.000 73.003.000
Resultat: -813.000 -166.000 -8.262.000 -3.094.000 5.841.000
Egenkapital: 1.600.000 2.413.000 2.580.000 7.255.000 8.262.000
Regnskap for  Johansen & Co. Produksjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.845.000 26.168.000 24.558.000 44.682.000 73.003.000
Driftskostnader -31.168.000 -26.111.000 -32.775.000 -50.369.000 -66.991.000
Driftsresultat -323.000 57.000 -8.217.000 -5.688.000 6.012.000
Finansinntekter 2.000 2.000 16.000 2.920.000 71.000
Finanskostnader -491.000 -225.000 -61.000 -326.000 -242.000
Finans -489.000 -223.000 -45.000 2.594.000 -171.000
Resultat før skatt -813.000 -166.000 -8.262.000 -3.094.000 5.841.000
Skattekostnad 0 0 -1.213.000 1.474.000 -1.725.000
Årsresultat -813.000 -166.000 -9.475.000 -1.620.000 4.116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.297.000 3.453.000 3.917.000 6.132.000 5.915.000
Sum omløpsmidler 10.977.000 8.503.000 6.979.000 14.148.000 23.410.000
Sum eiendeler 13.274.000 11.956.000 10.896.000 20.280.000 29.325.000
Sum opptjent egenkapital -9.200.000 -8.387.000 -8.220.000 642.000 2.262.000
Sum egenkapital 1.600.000 2.413.000 2.580.000 7.255.000 8.262.000
Sum langsiktig gjeld 562.000 806.000 1.767.000 7.738.000 8.874.000
Sum kortsiktig gjeld 11.111.000 8.736.000 6.549.000 5.287.000 12.189.000
Sum gjeld og egenkapital 13.273.000 11.955.000 10.896.000 20.279.000 29.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.845.000 26.168.000 24.558.000 44.682.000 72.946.000
Andre inntekter 0 0 0 0 57.000
Driftsinntekter 30.845.000 26.168.000 24.558.000 44.682.000 73.003.000
Varekostnad -10.529.000 -8.755.000 -13.235.000 -20.946.000 -36.859.000
Lønninger -12.646.000 -9.779.000 -12.152.000 -18.003.000 -19.204.000
Avskrivning -1.156.000 -1.105.000 -1.026.000 -1.024.000 -1.132.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.837.000 -6.472.000 -6.362.000 -10.396.000 -9.796.000
Driftskostnader -31.168.000 -26.111.000 -32.775.000 -50.369.000 -66.991.000
Driftsresultat -323.000 57.000 -8.217.000 -5.688.000 6.012.000
Finansinntekter 2.000 2.000 16.000 2.920.000 71.000
Finanskostnader -491.000 -225.000 -61.000 -326.000 -242.000
Finans -489.000 -223.000 -45.000 2.594.000 -171.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -363.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -813.000 -166.000 -9.475.000 -1.620.000 4.116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.213.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.081.000 2.828.000 3.056.000 3.688.000 4.383.000
Driftsløsøre 216.000 625.000 861.000 1.231.000 1.352.000
Sum varige driftsmidler 2.297.000 3.453.000 3.917.000 4.919.000 5.735.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 180.000
Sum anleggsmidler 2.297.000 3.453.000 3.917.000 6.132.000 5.915.000
Varebeholdning 2.864.000 3.159.000 2.203.000 5.952.000 9.329.000
Kundefordringer 7.916.000 4.307.000 3.067.000 5.606.000 7.381.000
Andre fordringer 111.000 235.000 217.000 1.202.000 595.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 801.000 1.492.000 1.387.000 6.104.000
Sum omløpsmidler 10.977.000 8.503.000 6.979.000 14.148.000 23.410.000
Sum eiendeler 13.274.000 11.956.000 10.896.000 20.280.000 29.325.000
Sum opptjent egenkapital -9.200.000 -8.387.000 -8.220.000 642.000 2.262.000
Sum egenkapital 1.600.000 2.413.000 2.580.000 7.255.000 8.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.605.000 1.663.000 2.213.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.923.000 1.414.000 1.737.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 562.000 806.000 1.767.000 7.738.000 8.874.000
Leverandørgjeld 4.799.000 4.723.000 2.440.000 1.576.000 5.633.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.386.000
Skyldig offentlige avgifter 2.041.000 1.524.000 1.141.000 2.088.000 3.380.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.348.000 1.075.000 1.231.000 1.623.000 1.790.000
Sum kortsiktig gjeld 11.111.000 8.736.000 6.549.000 5.287.000 12.189.000
Sum gjeld og egenkapital 13.273.000 11.955.000 10.896.000 20.279.000 29.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -134.000 -233.000 430.000 8.861.000 11.221.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 2.7 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.7 1.6 1.2
Soliditet 12.1 20.2 23.7 35.8 28.2
Resultatgrad 0.2 -33.5 -12.7 8.2
Rentedekningsgrad -0.7 0.3 -134.7 -8.5 25.1
Gjeldsgrad 7.3 4 3.2 1.8 2.5
Total kapitalrentabilitet -2.4 0.5 -75.3 -13.6 20.7
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex