John Dahle Skipshandel AS
Juridisk navn:  John Dahle Skipshandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51646990
Postboks 87 Kontinentalvegen 24 Fax: 51646991
4098 Tananger 4056 Tananger
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 977103487
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 12/31/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Tore Kristian Tjemsland
Regnskapsfører: Vista As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.79%
Resultat  
  
204.53%
Egenkapital  
  
43.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 107.661.000 91.401.000 79.453.000 99.319.000 126.931.000
Resultat: 2.536.000 -2.426.000 -6.993.000 -5.465.000 2.590.000
Egenkapital: 8.364.000 5.831.000 5.823.000 11.189.000 10.780.000
Regnskap for  John Dahle Skipshandel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 107.661.000 91.401.000 79.453.000 99.319.000 126.931.000
Driftskostnader -104.049.000 -92.783.000 -85.335.000 -103.780.000 -123.392.000
Driftsresultat 3.611.000 -1.380.000 -5.882.000 -4.461.000 3.539.000
Finansinntekter 77.000 60.000 5.000 37.000 15.000
Finanskostnader -1.152.000 -1.107.000 -1.116.000 -1.041.000 -964.000
Finans -1.075.000 -1.047.000 -1.111.000 -1.004.000 -949.000
Resultat før skatt 2.536.000 -2.426.000 -6.993.000 -5.465.000 2.590.000
Skattekostnad -697.000 435.000 1.627.000 1.374.000 -580.000
Årsresultat 1.840.000 -1.991.000 -5.366.000 -4.092.000 2.010.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.205.000 8.789.000 9.063.000 8.436.000 5.754.000
Sum omløpsmidler 43.047.000 37.549.000 34.805.000 37.239.000 37.140.000
Sum eiendeler 50.252.000 46.338.000 43.868.000 45.675.000 42.894.000
Sum opptjent egenkapital 6.164.000 3.631.000 3.623.000 8.989.000 8.580.000
Sum egenkapital 8.364.000 5.831.000 5.823.000 11.189.000 10.780.000
Sum langsiktig gjeld 8.292.000 9.741.000 10.929.000 7.500.000 8.278.000
Sum kortsiktig gjeld 33.596.000 30.766.000 27.116.000 26.987.000 23.836.000
Sum gjeld og egenkapital 50.252.000 46.338.000 43.868.000 45.676.000 42.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.192.000 90.653.000 78.231.000 98.156.000 126.810.000
Andre inntekter 1.469.000 748.000 1.222.000 1.163.000 121.000
Driftsinntekter 107.661.000 91.401.000 79.453.000 99.319.000 126.931.000
Varekostnad -66.268.000 -56.199.000 -48.010.000 -61.695.000 -78.789.000
Lønninger -21.092.000 -20.163.000 -20.958.000 -25.999.000 -27.458.000
Avskrivning -952.000 -948.000 -989.000 -343.000 -1.225.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.737.000 -15.473.000 -15.378.000 -15.743.000 -15.920.000
Driftskostnader -104.049.000 -92.783.000 -85.335.000 -103.780.000 -123.392.000
Driftsresultat 3.611.000 -1.380.000 -5.882.000 -4.461.000 3.539.000
Finansinntekter 77.000 60.000 5.000 37.000 15.000
Finanskostnader -1.152.000 -1.107.000 -1.116.000 -1.041.000 -964.000
Finans -1.075.000 -1.047.000 -1.111.000 -1.004.000 -949.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.840.000 -1.991.000 -5.366.000 -4.092.000 2.010.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.421.000 3.325.000 2.890.000 1.263.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.784.000 5.464.000 6.173.000 7.174.000 5.754.000
Sum varige driftsmidler 4.784.000 5.464.000 6.173.000 7.174.000 5.754.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.205.000 8.789.000 9.063.000 8.436.000 5.754.000
Varebeholdning 25.526.000 23.480.000 22.766.000 25.006.000 23.791.000
Kundefordringer 14.152.000 11.448.000 9.112.000 9.148.000 10.774.000
Andre fordringer 1.320.000 1.756.000 2.085.000 2.059.000 1.133.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.050.000 865.000 842.000 1.026.000 1.442.000
Sum omløpsmidler 43.047.000 37.549.000 34.805.000 37.239.000 37.140.000
Sum eiendeler 50.252.000 46.338.000 43.868.000 45.675.000 42.894.000
Sum opptjent egenkapital 6.164.000 3.631.000 3.623.000 8.989.000 8.580.000
Sum egenkapital 8.364.000 5.831.000 5.823.000 11.189.000 10.780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 111.000
Gjeld til kredittinstitutt 14.510.000 14.999.000 14.712.000 8.105.000 5.992.000
Sum langsiktig gjeld 8.292.000 9.741.000 10.929.000 7.500.000 8.278.000
Leverandørgjeld 6.920.000 5.006.000 4.064.000 5.535.000 6.526.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.048.000 3.591.000 2.801.000 2.532.000 2.236.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.118.000 7.170.000 5.540.000 10.815.000 9.082.000
Sum kortsiktig gjeld 33.596.000 30.766.000 27.116.000 26.987.000 23.836.000
Sum gjeld og egenkapital 50.252.000 46.338.000 43.868.000 45.676.000 42.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.451.000 6.783.000 7.689.000 10.252.000 13.304.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.3 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
Soliditet 16.6 12.6 13.3 24.5 25.1
Resultatgrad 3.4 -1.5 -7.4 -4.5 2.8
Rentedekningsgrad 3.1 -1.2 -5.3 -4.2 3.7
Gjeldsgrad 5 6.9 6.5 3.1 3.0
Total kapitalrentabilitet 7.3 -2.8 -13.4 -9.7 8.3
Signatur
29.08.2016
DAGLIG LEDER, STYRELEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex