Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
John Hasle Holding As
Juridisk navn:  John Hasle Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ellingstadvegen Ellingstadvegen Fax:
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 998290937
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/23/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Valdresrevisorene As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
-5.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -10.000 -9.000 -10.000 -108.000
Egenkapital: -174.000 -165.000 -154.000 -146.000 -136.000
Regnskap for  John Hasle Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -10.000 -9.000 -10.000 -108.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -9.000 -10.000 -108.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -10.000 -9.000 -10.000 -108.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -10.000 -9.000 -10.000 -108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -274.000 -265.000 -254.000 -246.000 -236.000
Sum egenkapital -174.000 -165.000 -154.000 -146.000 -136.000
Sum langsiktig gjeld 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 21.000 11.000 11.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 2.000 10.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -9.000 -10.000 -108.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -9.000 -10.000 -108.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -9.000 -10.000 -108.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -10.000 -9.000 -10.000 -108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -274.000 -265.000 -254.000 -246.000 -236.000
Sum egenkapital -174.000 -165.000 -154.000 -146.000 -136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 21.000 11.000 11.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 21.000 11.000 11.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 2.000 10.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 -20.000 -10.000 -1.000 9.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.9 10.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.9 10.1
Soliditet -1360.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -1080.0
Signatur
26.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex