John K Lien & Sønner AS
Juridisk navn:  John K Lien & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61230162
Skansen 12 Skansen 12 Fax: 61231140
2670 Otta 2670 Otta
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 913889215
Aksjekapital: 2.960.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 1/2/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Vågå Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
29.74%
Resultat  
  
243.21%
Egenkapital  
  
119.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.484.000 9.622.000 15.208.000 15.994.000 17.360.000
Resultat: 2.224.000 -1.553.000 1.343.000 -1.950.000 795.000
Egenkapital: 369.000 -1.934.000 -381.000 -1.724.000 226.000
Regnskap for  John K Lien & Sønner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.484.000 9.622.000 15.208.000 15.994.000 17.360.000
Driftskostnader -10.064.000 -11.010.000 -13.530.000 -17.626.000 -16.225.000
Driftsresultat 2.419.000 -1.388.000 1.678.000 -1.632.000 1.135.000
Finansinntekter 25.000 11.000 7.000 80.000 112.000
Finanskostnader -220.000 -177.000 -342.000 -398.000 -451.000
Finans -195.000 -166.000 -335.000 -318.000 -339.000
Resultat før skatt 2.224.000 -1.553.000 1.343.000 -1.950.000 795.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.224.000 -1.553.000 1.343.000 -1.950.000 795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 963.000 1.176.000 1.240.000 1.238.000 2.034.000
Sum omløpsmidler 4.671.000 2.141.000 3.025.000 4.177.000 6.070.000
Sum eiendeler 5.634.000 3.317.000 4.265.000 5.415.000 8.104.000
Sum opptjent egenkapital -2.591.000 -4.894.000 -3.341.000 -4.684.000 -2.734.000
Sum egenkapital 369.000 -1.934.000 -381.000 -1.724.000 226.000
Sum langsiktig gjeld 1.633.000 2.122.000 2.068.000 2.893.000 3.187.000
Sum kortsiktig gjeld 3.631.000 3.131.000 2.579.000 4.247.000 4.691.000
Sum gjeld og egenkapital 5.633.000 3.319.000 4.266.000 5.416.000 8.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.368.000 8.985.000 13.534.000 13.247.000 16.075.000
Andre inntekter 3.116.000 638.000 1.673.000 2.747.000 1.285.000
Driftsinntekter 12.484.000 9.622.000 15.208.000 15.994.000 17.360.000
Varekostnad -1.325.000 -1.980.000 -2.391.000 -5.235.000 -4.173.000
Lønninger -5.169.000 -5.142.000 -6.091.000 -5.292.000 -5.586.000
Avskrivning -241.000 -193.000 -194.000 -280.000 -284.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.329.000 -3.695.000 -4.854.000 -5.712.000 -5.625.000
Driftskostnader -10.064.000 -11.010.000 -13.530.000 -17.626.000 -16.225.000
Driftsresultat 2.419.000 -1.388.000 1.678.000 -1.632.000 1.135.000
Finansinntekter 25.000 11.000 7.000 80.000 112.000
Finanskostnader -220.000 -177.000 -342.000 -398.000 -451.000
Finans -195.000 -166.000 -335.000 -318.000 -339.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.224.000 -1.553.000 1.343.000 -1.950.000 795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 75.000
Maskiner anlegg 0 35.000 0 72.000 222.000
Driftsløsøre 952.000 1.130.000 730.000 803.000 932.000
Sum varige driftsmidler 952.000 1.165.000 730.000 874.000 1.229.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 511.000 364.000 805.000
Sum anleggsmidler 963.000 1.176.000 1.240.000 1.238.000 2.034.000
Varebeholdning 0 0 0 0 1.107.000
Kundefordringer 4.560.000 1.943.000 1.716.000 2.488.000 4.556.000
Andre fordringer 27.000 22.000 335.000 1.610.000 316.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 176.000 974.000 80.000 92.000
Sum omløpsmidler 4.671.000 2.141.000 3.025.000 4.177.000 6.070.000
Sum eiendeler 5.634.000 3.317.000 4.265.000 5.415.000 8.104.000
Sum opptjent egenkapital -2.591.000 -4.894.000 -3.341.000 -4.684.000 -2.734.000
Sum egenkapital 369.000 -1.934.000 -381.000 -1.724.000 226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Gjeld til kredittinstitutt 615.000 635.000 0 2.375.000 2.119.000
Sum langsiktig gjeld 1.633.000 2.122.000 2.068.000 2.893.000 3.187.000
Leverandørgjeld 1.028.000 1.394.000 403.000 834.000 1.230.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.275.000 579.000 1.530.000 353.000 591.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 713.000 523.000 646.000 684.000 752.000
Sum kortsiktig gjeld 3.631.000 3.131.000 2.579.000 4.247.000 4.691.000
Sum gjeld og egenkapital 5.633.000 3.319.000 4.266.000 5.416.000 8.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.040.000 -990.000 446.000 -70.000 1.379.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.7 1.2 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 1.2 1 1.1
Soliditet 6.6 -58.3 -8.9 -31.8 2.8
Resultatgrad 19.4 -14.4 1 -10.2 6.5
Rentedekningsgrad 1 -7.8 4.9 -4.1 2.8
Gjeldsgrad 14.3 -2.7 -12.2 -4.1 34.9
Total kapitalrentabilitet 43.4 -41.5 39.5 -28.7 15.4
Signatur
08.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex