Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
John Martinsen Bygg AS
Juridisk navn:  John Martinsen Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76154451
Gjerstadveien 21 Gjerstadveien 21 Fax: 76154451
8450 Stokmarknes 8450 Stokmarknes
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 981882288
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
15.18%
Resultat  
  
885.94%
Egenkapital  
  
34.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.269.000 5.443.000 2.318.000 4.915.000 3.783.000
Resultat: 631.000 64.000 395.000 262.000 255.000
Egenkapital: 1.902.000 1.417.000 1.368.000 1.071.000 880.000
Regnskap for  John Martinsen Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.269.000 5.443.000 2.318.000 4.915.000 3.783.000
Driftskostnader -5.518.000 -5.369.000 -1.894.000 -4.627.000 -3.496.000
Driftsresultat 751.000 75.000 424.000 287.000 287.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -121.000 -12.000 -29.000 -27.000 -33.000
Finans -120.000 -11.000 -29.000 -26.000 -32.000
Resultat før skatt 631.000 64.000 395.000 262.000 255.000
Skattekostnad -146.000 -14.000 -98.000 -71.000 -48.000
Årsresultat 485.000 50.000 297.000 191.000 207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.689.000 6.983.000 1.787.000 1.180.000 1.217.000
Sum omløpsmidler 1.733.000 1.467.000 996.000 1.936.000 1.158.000
Sum eiendeler 7.422.000 8.450.000 2.783.000 3.116.000 2.375.000
Sum opptjent egenkapital 1.802.000 1.317.000 1.268.000 971.000 780.000
Sum egenkapital 1.902.000 1.417.000 1.368.000 1.071.000 880.000
Sum langsiktig gjeld 4.545.000 5.611.000 442.000 168.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 975.000 1.420.000 973.000 1.876.000 1.286.000
Sum gjeld og egenkapital 7.422.000 8.448.000 2.783.000 3.115.000 2.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.609.000 5.138.000 2.318.000 4.915.000 3.783.000
Andre inntekter 660.000 306.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.269.000 5.443.000 2.318.000 4.915.000 3.783.000
Varekostnad -4.216.000 -4.017.000 -906.000 -2.697.000 -1.944.000
Lønninger -489.000 -856.000 -512.000 -1.423.000 -1.041.000
Avskrivning -45.000 -24.000 -21.000 -19.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -768.000 -472.000 -455.000 -488.000 -480.000
Driftskostnader -5.518.000 -5.369.000 -1.894.000 -4.627.000 -3.496.000
Driftsresultat 751.000 75.000 424.000 287.000 287.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -121.000 -12.000 -29.000 -27.000 -33.000
Finans -120.000 -11.000 -29.000 -26.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 485.000 50.000 297.000 191.000 207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 0 0 6.000 20.000
Fast eiendom 5.346.000 6.949.000 1.730.000 1.116.000 1.120.000
Maskiner anlegg 168.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 153.000 33.000 57.000 57.000 76.000
Sum varige driftsmidler 5.667.000 6.983.000 1.787.000 1.173.000 1.196.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.689.000 6.983.000 1.787.000 1.180.000 1.217.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.022.000 613.000 239.000 425.000 986.000
Andre fordringer 381.000 262.000 40.000 22.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 330.000 592.000 718.000 1.488.000 115.000
Sum omløpsmidler 1.733.000 1.467.000 996.000 1.936.000 1.158.000
Sum eiendeler 7.422.000 8.450.000 2.783.000 3.116.000 2.375.000
Sum opptjent egenkapital 1.802.000 1.317.000 1.268.000 971.000 780.000
Sum egenkapital 1.902.000 1.417.000 1.368.000 1.071.000 880.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 25.000 11.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.545.000 5.611.000 442.000 168.000 208.000
Leverandørgjeld 172.000 943.000 334.000 710.000 519.000
Betalbar skatt 194.000 0 81.000 57.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 39.000 203.000 223.000 168.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 596.000 439.000 356.000 887.000 530.000
Sum kortsiktig gjeld 975.000 1.420.000 973.000 1.876.000 1.286.000
Sum gjeld og egenkapital 7.422.000 8.448.000 2.783.000 3.115.000 2.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 758.000 47.000 23.000 60.000 -128.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1 1 1.1 1.0
Soliditet 25.6 16.8 49.2 34.4 37.1
Resultatgrad 1 1.4 18.3 5.8 7.6
Rentedekningsgrad 6.2 6.3 14.6 10.7 8.7
Gjeldsgrad 2.9 5 1 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 10.1 0.9 15.2 9.2 12.1
Signatur
17.04.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex