Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen Transporttjenester As
Juridisk navn:  Johnsen Transporttjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90630867
Numedalsvegen 1026 Numedalsvegen 1026 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 912780678
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/5/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synega Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
47.39%
Resultat  
  
94.29%
Egenkapital  
  
-5.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 339.000 230.000 214.000 324.000 287.000
Resultat: -2.000 -35.000 -54.000 24.000 11.000
Egenkapital: -36.000 -34.000 1.000 55.000 38.000
Regnskap for  Johnsen Transporttjenester As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 339.000 230.000 214.000 324.000 287.000
Driftskostnader -336.000 -259.000 -261.000 -287.000 -277.000
Driftsresultat 2.000 -29.000 -46.000 37.000 11.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -7.000 -8.000 -13.000 0
Finans -5.000 -6.000 -8.000 -13.000 0
Resultat før skatt -2.000 -35.000 -54.000 24.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 -6.000 -3.000
Årsresultat -2.000 -35.000 -54.000 18.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 78.000 118.000 158.000 1.000
Sum omløpsmidler 134.000 75.000 68.000 83.000 87.000
Sum eiendeler 173.000 153.000 186.000 241.000 88.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -64.000 -29.000 25.000 8.000
Sum egenkapital -36.000 -34.000 1.000 55.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 63.000 91.000 117.000 142.000 0
Sum kortsiktig gjeld 146.000 97.000 67.000 43.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 173.000 154.000 185.000 240.000 88.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 339.000 230.000 242.000 313.000 272.000
Andre inntekter 0 0 -27.000 11.000 16.000
Driftsinntekter 339.000 230.000 214.000 324.000 287.000
Varekostnad -20.000 0 -9.000 0 0
Lønninger -201.000 -123.000 -119.000 -158.000 -165.000
Avskrivning -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -97.000 -94.000 -90.000 -112.000
Driftskostnader -336.000 -259.000 -261.000 -287.000 -277.000
Driftsresultat 2.000 -29.000 -46.000 37.000 11.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -7.000 -8.000 -13.000 0
Finans -5.000 -6.000 -8.000 -13.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -35.000 -54.000 18.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 78.000 118.000 157.000 0
Sum varige driftsmidler 39.000 78.000 118.000 157.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 39.000 78.000 118.000 158.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 5.000 0 27.000 16.000
Andre fordringer 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 67.000 65.000 52.000 71.000
Sum omløpsmidler 134.000 75.000 68.000 83.000 87.000
Sum eiendeler 173.000 153.000 186.000 241.000 88.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -64.000 -29.000 25.000 8.000
Sum egenkapital -36.000 -34.000 1.000 55.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 63.000 91.000 117.000 142.000 0
Leverandørgjeld 38.000 36.000 10.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 6.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 46.000 41.000 13.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 15.000 17.000 21.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 97.000 67.000 43.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 173.000 154.000 185.000 240.000 88.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 -22.000 1.000 40.000 37.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1 2.0 1.8
Soliditet -20.8 -22.1 0.5 22.9 43.2
Resultatgrad 0.6 -12.6 -21.5 11.4 3.8
Rentedekningsgrad 0.3 -4.1 -5.8 2.8
Gjeldsgrad -5.8 -5.5 1 3.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 1.7 -18.2 -24.9 15.4 12.5
Signatur
03.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex