Johnsen Vvs AS
Juridisk navn:  Johnsen Vvs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72526666
Emil Schanches Gate 8 Emil Schanches Gate 8 Fax: 72526695
7160 Bjugn 7160 Bjugn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 979336381
Aksjekapital: 401.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.06%
Resultat  
  
24.4%
Egenkapital  
  
-270%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.060.000 5.880.000 6.638.000 4.898.000 5.519.000
Resultat: -189.000 -250.000 58.000 -61.000 158.000
Egenkapital: -119.000 70.000 320.000 261.000 322.000
Regnskap for  Johnsen Vvs AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.060.000 5.880.000 6.638.000 4.898.000 5.519.000
Driftskostnader -6.163.000 -6.096.000 -6.562.000 -4.927.000 -5.328.000
Driftsresultat -103.000 -215.000 75.000 -29.000 191.000
Finansinntekter 22.000 8.000 5.000 2.000 3.000
Finanskostnader -108.000 -43.000 -22.000 -34.000 -36.000
Finans -86.000 -35.000 -17.000 -32.000 -33.000
Resultat før skatt -189.000 -250.000 58.000 -61.000 158.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -189.000 -250.000 58.000 -61.000 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 503.000 423.000 36.000 51.000 19.000
Sum omløpsmidler 2.013.000 2.219.000 2.041.000 1.734.000 1.494.000
Sum eiendeler 2.516.000 2.642.000 2.077.000 1.785.000 1.513.000
Sum opptjent egenkapital -320.000 -131.000 119.000 60.000 121.000
Sum egenkapital -119.000 70.000 320.000 261.000 322.000
Sum langsiktig gjeld 770.000 677.000 92.000 173.000 252.000
Sum kortsiktig gjeld 1.865.000 1.896.000 1.666.000 1.351.000 940.000
Sum gjeld og egenkapital 2.516.000 2.643.000 2.078.000 1.785.000 1.514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.035.000 5.880.000 6.638.000 4.898.000 5.519.000
Andre inntekter 25.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.060.000 5.880.000 6.638.000 4.898.000 5.519.000
Varekostnad -1.922.000 -2.283.000 -3.183.000 -2.232.000 -2.245.000
Lønninger -3.037.000 -2.728.000 -2.319.000 -1.774.000 -2.236.000
Avskrivning -86.000 -41.000 -15.000 -8.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.118.000 -1.044.000 -849.000 -847.000 -799.000
Driftskostnader -6.163.000 -6.096.000 -6.562.000 -4.927.000 -5.328.000
Driftsresultat -103.000 -215.000 75.000 -29.000 191.000
Finansinntekter 22.000 8.000 5.000 2.000 3.000
Finanskostnader -108.000 -43.000 -22.000 -34.000 -36.000
Finans -86.000 -35.000 -17.000 -32.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -189.000 -250.000 58.000 -61.000 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 499.000 420.000 33.000 48.000 16.000
Sum varige driftsmidler 499.000 420.000 33.000 48.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 503.000 423.000 36.000 51.000 19.000
Varebeholdning 1.105.000 1.022.000 736.000 932.000 998.000
Kundefordringer 615.000 1.031.000 1.099.000 593.000 317.000
Andre fordringer 143.000 32.000 96.000 134.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 150.000 135.000 110.000 75.000 73.000
Sum omløpsmidler 2.013.000 2.219.000 2.041.000 1.734.000 1.494.000
Sum eiendeler 2.516.000 2.642.000 2.077.000 1.785.000 1.513.000
Sum opptjent egenkapital -320.000 -131.000 119.000 60.000 121.000
Sum egenkapital -119.000 70.000 320.000 261.000 322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 380.000 187.000 243.000 69.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 770.000 677.000 92.000 173.000 252.000
Leverandørgjeld 372.000 901.000 643.000 673.000 278.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 370.000 296.000 343.000 216.000 182.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 744.000 512.000 437.000 393.000 415.000
Sum kortsiktig gjeld 1.865.000 1.896.000 1.666.000 1.351.000 940.000
Sum gjeld og egenkapital 2.516.000 2.643.000 2.078.000 1.785.000 1.514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 148.000 323.000 375.000 383.000 554.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.8 0.6 0.6
Soliditet -4.7 2.6 15.4 14.6 21.3
Resultatgrad -1.7 -3.7 1.1 -0.6 3.5
Rentedekningsgrad 3.4 -0.8 5.4
Gjeldsgrad -22.1 36.8 5.5 5.8 3.7
Total kapitalrentabilitet -3.2 -7.8 3.8 -1.5 12.8
Signatur
15.11.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
15.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex