Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsrud-invest As
Juridisk navn:  Johnsrud-invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aklangveien 8 Aklangveien 8 Fax:
3519 Hønefoss 3519 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 920050298
Aksjekapital: 176.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-25%
Egenkapital  
  
-0.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -10.000 -8.000 -6.000
Egenkapital: 6.147.000 6.157.000 6.165.000
Regnskap for  Johnsrud-invest As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -10.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -8.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -10.000 -8.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.971.000 5.971.000 5.971.000
Sum omløpsmidler 179.000 189.000 200.000
Sum eiendeler 6.150.000 6.160.000 6.171.000
Sum opptjent egenkapital 5.971.000 5.981.000 5.989.000
Sum egenkapital 6.147.000 6.157.000 6.165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 6.149.000 6.159.000 6.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -8.000 -6.000
Driftskostnader -10.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -10.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -10.000 -8.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.971.000 5.971.000 5.971.000
Sum anleggsmidler 5.971.000 5.971.000 5.971.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 179.000 189.000 200.000
Sum omløpsmidler 179.000 189.000 200.000
Sum eiendeler 6.150.000 6.160.000 6.171.000
Sum opptjent egenkapital 5.971.000 5.981.000 5.989.000
Sum egenkapital 6.147.000 6.157.000 6.165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 6.149.000 6.159.000 6.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 177.000 187.000 194.000
Likviditetsgrad 1 89.5 94.5 33.3
Likviditetsgrad 2 89.5 94.5 33.3
Soliditet 1 1 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.1 -0.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex