Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsrud Anleggsdrift AS
Juridisk navn:  Johnsrud Anleggsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92268298
Stomperudveien Stomperudveien Fax:
3060 Svelvik 3060 Svelvik
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 993946206
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/27/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Svein Larsen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.12%
Resultat  
  
-87.44%
Egenkapital  
  
2.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.520.000 14.087.000 9.895.000 10.913.000 15.415.000
Resultat: 111.000 884.000 -27.000 -367.000 765.000
Egenkapital: 3.583.000 3.497.000 2.827.000 2.840.000 3.107.000
Regnskap for  Johnsrud Anleggsdrift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.520.000 14.087.000 9.895.000 10.913.000 15.415.000
Driftskostnader -12.299.000 -13.082.000 -9.758.000 -11.189.000 -14.529.000
Driftsresultat 221.000 1.005.000 138.000 -275.000 885.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -110.000 -123.000 -166.000 -93.000 -122.000
Finans -110.000 -121.000 -165.000 -92.000 -120.000
Resultat før skatt 111.000 884.000 -27.000 -367.000 765.000
Skattekostnad -24.000 -195.000 14.000 99.000 -184.000
Årsresultat 86.000 689.000 -13.000 -268.000 581.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.709.000 6.123.000 5.486.000 5.160.000 3.932.000
Sum omløpsmidler 4.753.000 4.150.000 3.421.000 3.153.000 5.180.000
Sum eiendeler 10.462.000 10.273.000 8.907.000 8.313.000 9.112.000
Sum opptjent egenkapital 2.083.000 1.997.000 1.327.000 1.340.000 1.607.000
Sum egenkapital 3.583.000 3.497.000 2.827.000 2.840.000 3.107.000
Sum langsiktig gjeld 2.493.000 2.469.000 2.502.000 2.666.000 2.909.000
Sum kortsiktig gjeld 4.385.000 4.307.000 3.578.000 2.807.000 3.094.000
Sum gjeld og egenkapital 10.461.000 10.273.000 8.907.000 8.313.000 9.110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.375.000 13.858.000 9.842.000 10.913.000 15.401.000
Andre inntekter 145.000 229.000 53.000 0 14.000
Driftsinntekter 12.520.000 14.087.000 9.895.000 10.913.000 15.415.000
Varekostnad -5.756.000 -6.775.000 -3.639.000 -4.394.000 -6.826.000
Lønninger -3.625.000 -2.658.000 -2.996.000 -3.648.000 -3.508.000
Avskrivning -773.000 -733.000 -573.000 -633.000 -758.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.878.000 -3.336.000 -2.515.000 -2.736.000 -3.155.000
Driftskostnader -12.299.000 -13.082.000 -9.758.000 -11.189.000 -14.529.000
Driftsresultat 221.000 1.005.000 138.000 -275.000 885.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -110.000 -123.000 -166.000 -93.000 -122.000
Finans -110.000 -121.000 -165.000 -92.000 -120.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 86.000 689.000 -13.000 -268.000 581.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.125.000 1.915.000 1.708.000 1.317.000 326.000
Maskiner anlegg 2.857.000 3.416.000 3.108.000 3.386.000 2.950.000
Driftsløsøre 123.000 164.000 271.000 427.000 586.000
Sum varige driftsmidler 5.105.000 5.495.000 5.087.000 5.130.000 3.862.000
Sum finansielle anleggsmidler 604.000 628.000 398.000 30.000 70.000
Sum anleggsmidler 5.709.000 6.123.000 5.486.000 5.160.000 3.932.000
Varebeholdning 1.595.000 872.000 982.000 520.000 306.000
Kundefordringer 1.475.000 836.000 1.989.000 1.861.000 2.714.000
Andre fordringer 631.000 270.000 364.000 442.000 542.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.052.000 2.173.000 85.000 170.000 1.482.000
Sum omløpsmidler 4.753.000 4.150.000 3.421.000 3.153.000 5.180.000
Sum eiendeler 10.462.000 10.273.000 8.907.000 8.313.000 9.112.000
Sum opptjent egenkapital 2.083.000 1.997.000 1.327.000 1.340.000 1.607.000
Sum egenkapital 3.583.000 3.497.000 2.827.000 2.840.000 3.107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 253.000 229.000 171.000 185.000 284.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 25.000 788.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.493.000 2.469.000 2.502.000 2.666.000 2.909.000
Leverandørgjeld 1.452.000 802.000 1.412.000 342.000 638.000
Betalbar skatt 0 132.000 0 0 154.000
Skyldig offentlige avgifter 619.000 973.000 364.000 566.000 516.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.315.000 2.376.000 1.013.000 1.899.000 1.786.000
Sum kortsiktig gjeld 4.385.000 4.307.000 3.578.000 2.807.000 3.094.000
Sum gjeld og egenkapital 10.461.000 10.273.000 8.907.000 8.313.000 9.110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 368.000 -157.000 -157.000 346.000 2.086.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.7 0.9 1.6
Soliditet 34.3 3 31.7 34.2 34.1
Resultatgrad 1.8 7.1 1.4 -2.5 5.7
Rentedekningsgrad 2 8.2 0.8 7.3
Gjeldsgrad 1.9 1.9 2.2 1.9 1.9
Total kapitalrentabilitet 2.1 9.8 1.6 -3.3 9.7
Signatur
27.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex