Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsrud Invest As
Juridisk navn:  Johnsrud Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90125339
Brattbakkvegen 16 Brattbakkvegen 16 Fax:
2387 Brumunddal 2387 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 988957887
Aksjekapital: 225.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-161.76%
Egenkapital  
  
-5.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 100.000 50.000 0
Resultat: -126.000 204.000 712.000 76.000 486.000
Egenkapital: 6.074.000 6.400.000 6.224.000 5.547.000 8.087.000
Regnskap for  Johnsrud Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 100.000 50.000 0
Driftskostnader -15.000 -40.000 -26.000 -103.000 -83.000
Driftsresultat -15.000 -40.000 74.000 -53.000 -83.000
Finansinntekter 2.000 256.000 706.000 149.000 891.000
Finanskostnader -113.000 -12.000 -69.000 -20.000 -321.000
Finans -111.000 244.000 637.000 129.000 570.000
Resultat før skatt -126.000 204.000 712.000 76.000 486.000
Skattekostnad 0 -28.000 -35.000 -16.000 -36.000
Årsresultat -126.000 176.000 677.000 59.000 450.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.948.000 2.458.000 2.200.000 1.690.000 1.253.000
Sum omløpsmidler 4.408.000 4.030.000 4.104.000 6.519.000 8.441.000
Sum eiendeler 6.356.000 6.488.000 6.304.000 8.209.000 9.694.000
Sum opptjent egenkapital 2.857.000 3.183.000 3.007.000 2.330.000 4.870.000
Sum egenkapital 6.074.000 6.400.000 6.224.000 5.547.000 8.087.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 282.000 87.000 81.000 2.662.000 1.607.000
Sum gjeld og egenkapital 6.356.000 6.487.000 6.305.000 8.209.000 9.694.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 100.000 50.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 100.000 50.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -40.000 -26.000 -103.000 -83.000
Driftskostnader -15.000 -40.000 -26.000 -103.000 -83.000
Driftsresultat -15.000 -40.000 74.000 -53.000 -83.000
Finansinntekter 2.000 256.000 706.000 149.000 891.000
Finanskostnader -113.000 -12.000 -69.000 -20.000 -321.000
Finans -111.000 244.000 637.000 129.000 570.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 -2.600.000 -800.000
Årsresultat -126.000 176.000 677.000 59.000 450.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.948.000 2.458.000 2.200.000 1.690.000 1.253.000
Sum anleggsmidler 1.948.000 2.458.000 2.200.000 1.690.000 1.253.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 100.000 0 0
Andre fordringer 0 25.000 25.000 25.000 887.000
Sum investeringer 0 0 184.000 222.000 0
Kasse, bank 222.000 44.000 2.987.000 6.191.000 5.519.000
Sum omløpsmidler 4.408.000 4.030.000 4.104.000 6.519.000 8.441.000
Sum eiendeler 6.356.000 6.488.000 6.304.000 8.209.000 9.694.000
Sum opptjent egenkapital 2.857.000 3.183.000 3.007.000 2.330.000 4.870.000
Sum egenkapital 6.074.000 6.400.000 6.224.000 5.547.000 8.087.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 14.000 0 0 21.000
Betalbar skatt 0 28.000 35.000 16.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 -2.600.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 82.000 46.000 46.000 46.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000 87.000 81.000 2.662.000 1.607.000
Sum gjeld og egenkapital 6.356.000 6.487.000 6.305.000 8.209.000 9.694.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.126.000 3.943.000 4.023.000 3.857.000 6.834.000
Likviditetsgrad 1 15.6 46.3 50.7 2.4 5.3
Likviditetsgrad 2 15.6 46.3 50.7 2.4 5.3
Soliditet 95.6 98.7 98.7 67.6 83.4
Resultatgrad 7
Rentedekningsgrad -0.1 -3.3 1.1 -2.6 2.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.2 3.3 12.4 1.2 8.3
Signatur
23.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex