Johnsrud Transport As
Juridisk navn:  Johnsrud Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90738750
Karoline Olsens vei 4 Karoline Olsens vei 4 Fax:
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 997956168
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frankrig Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.15%
Resultat  
  
-80%
Egenkapital  
  
-72.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.889.000 2.126.000 1.859.000 2.156.000 2.275.000
Resultat: 12.000 60.000 76.000 122.000 168.000
Egenkapital: 230.000 839.000 786.000 718.000 619.000
Regnskap for  Johnsrud Transport As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.889.000 2.126.000 1.859.000 2.156.000 2.275.000
Driftskostnader -1.816.000 -2.011.000 -1.800.000 -1.962.000 -2.032.000
Driftsresultat 73.000 115.000 59.000 194.000 243.000
Finansinntekter 0 1.000 33.000 9.000 4.000
Finanskostnader -62.000 -56.000 -16.000 -82.000 -78.000
Finans -62.000 -55.000 17.000 -73.000 -74.000
Resultat før skatt 12.000 60.000 76.000 122.000 168.000
Skattekostnad -21.000 -7.000 -8.000 -22.000 -35.000
Årsresultat -9.000 53.000 68.000 99.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 229.000 1.672.000 1.976.000 1.338.000 1.635.000
Sum omløpsmidler 851.000 747.000 729.000 774.000 752.000
Sum eiendeler 1.080.000 2.419.000 2.705.000 2.112.000 2.387.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 739.000 686.000 618.000 519.000
Sum egenkapital 230.000 839.000 786.000 718.000 619.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 1.406.000 1.734.000 1.178.000 1.512.000
Sum kortsiktig gjeld 800.000 175.000 186.000 217.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 1.080.000 2.420.000 2.706.000 2.113.000 2.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.828.000 2.126.000 1.859.000 2.156.000 2.275.000
Andre inntekter 61.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.889.000 2.126.000 1.859.000 2.156.000 2.275.000
Varekostnad -166.000 -148.000 -99.000 -153.000 -114.000
Lønninger -560.000 -605.000 -605.000 -611.000 -661.000
Avskrivning -349.000 -303.000 -227.000 -241.000 -195.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -741.000 -955.000 -869.000 -957.000 -1.062.000
Driftskostnader -1.816.000 -2.011.000 -1.800.000 -1.962.000 -2.032.000
Driftsresultat 73.000 115.000 59.000 194.000 243.000
Finansinntekter 0 1.000 33.000 9.000 4.000
Finanskostnader -62.000 -56.000 -16.000 -82.000 -78.000
Finans -62.000 -55.000 17.000 -73.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 53.000 68.000 99.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 229.000 1.592.000 1.896.000 1.257.000 1.554.000
Sum varige driftsmidler 229.000 1.592.000 1.896.000 1.257.000 1.554.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 80.000 80.000 81.000 81.000
Sum anleggsmidler 229.000 1.672.000 1.976.000 1.338.000 1.635.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 39.000 103.000 136.000 30.000 58.000
Andre fordringer 102.000 82.000 86.000 168.000 217.000
Sum investeringer 0 236.000 192.000 109.000 41.000
Kasse, bank 710.000 326.000 316.000 468.000 436.000
Sum omløpsmidler 851.000 747.000 729.000 774.000 752.000
Sum eiendeler 1.080.000 2.419.000 2.705.000 2.112.000 2.387.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 739.000 686.000 618.000 519.000
Sum egenkapital 230.000 839.000 786.000 718.000 619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 50.000 143.000 155.000 147.000 159.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 1.406.000 1.734.000 1.178.000 1.512.000
Leverandørgjeld 9.000 21.000 23.000 48.000 88.000
Betalbar skatt 113.000 19.000 0 34.000 0
Skyldig offentlige avgifter 76.000 88.000 116.000 82.000 97.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 47.000 46.000 52.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 800.000 175.000 186.000 217.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 1.080.000 2.420.000 2.706.000 2.113.000 2.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 572.000 543.000 557.000 496.000
Likviditetsgrad 1 1.1 4.3 3.9 3.6 2.9
Likviditetsgrad 2 1.1 4.3 3.9 3.6 3.0
Soliditet 21.3 34.7 2 3 25.9
Resultatgrad 3.9 5.4 3.2 9 10.7
Rentedekningsgrad 1.2 2.1 3.7 2.4 3.2
Gjeldsgrad 3.7 1.9 2.4 1.9 2.9
Total kapitalrentabilitet 6.8 4.8 3.4 9.6 10.3
Signatur
03.09.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
JOHNSRUD STÅLE
SIGNATUR HVER FOR SEG
ANDERSEN METTE KRISTINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex