Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Joint Biomed As
Juridisk navn:  Joint Biomed As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45075000
Kongsvingervegen 1698 Kongsvingervegen 1698 Fax:
2160 Vormsund 2160 Vormsund
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 913194586
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/24/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-21.82%
Egenkapital  
  
7.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 45.000 0 0 0 1.000.000
Resultat: 43.000 55.000 20.000 -115.000 -550.000
Egenkapital: -523.000 -566.000 -621.000 -641.000 -526.000
Regnskap for  Joint Biomed As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 45.000 0 0 0 1.000.000
Driftskostnader -3.000 55.000 20.000 -113.000 -1.550.000
Driftsresultat 43.000 55.000 20.000 -113.000 -550.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -1.000
Finans 0 0 0 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 43.000 55.000 20.000 -115.000 -550.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 55.000 20.000 -115.000 -550.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 7.000 13.000
Sum omløpsmidler 56.000 11.000 13.000 110.000 480.000
Sum eiendeler 56.000 11.000 13.000 117.000 493.000
Sum opptjent egenkapital -548.000 -590.000 -645.000 -666.000 -550.000
Sum egenkapital -523.000 -566.000 -621.000 -641.000 -526.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 554.000 543.000 624.000 624.000
Sum kortsiktig gjeld 568.000 22.000 90.000 134.000 395.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000 10.000 12.000 116.000 493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 1.000.000
Driftsinntekter 45.000 0 0 0 1.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 -751.000
Lønninger 0 53.000 57.000 0 -516.000
Avskrivning 0 0 -7.000 -7.000 -140.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 2.000 -30.000 -106.000 -143.000
Driftskostnader -3.000 55.000 20.000 -113.000 -1.550.000
Driftsresultat 43.000 55.000 20.000 -113.000 -550.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -1.000
Finans 0 0 0 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 55.000 20.000 -115.000 -550.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 7.000 13.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 7.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 7.000 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 101.000 303.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 11.000 13.000 10.000 176.000
Sum omløpsmidler 56.000 11.000 13.000 110.000 480.000
Sum eiendeler 56.000 11.000 13.000 117.000 493.000
Sum opptjent egenkapital -548.000 -590.000 -645.000 -666.000 -550.000
Sum egenkapital -523.000 -566.000 -621.000 -641.000 -526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 554.000 543.000 624.000 624.000
Leverandørgjeld 0 19.000 34.000 54.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 5.000 22.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 568.000 4.000 52.000 58.000 348.000
Sum kortsiktig gjeld 568.000 22.000 90.000 134.000 395.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000 10.000 12.000 116.000 493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -512.000 -11.000 -77.000 -24.000 85.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 0.1 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 0.1 0.8 1.3
Soliditet -933.9 -547.9 -106.7
Resultatgrad 95.6 -55.0
Rentedekningsgrad -37.7 -550.0
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -1.9
Total kapitalrentabilitet 76.8 5 166.7 -96.6 -111.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex