Joker AS
Juridisk navn:  Joker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76095148
V/Fritz Ottar Olsen Fax:
8063 Værøy 8063 Værøy
Fylke: Kommune:
Nordland Værøy
Org.nr: 983043291
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-59.69%
Resultat  
  
-3183.33%
Egenkapital  
  
-147.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 185.000 459.000 567.000 226.000 0
Resultat: -185.000 6.000 347.000 -128.000 0
Egenkapital: -54.000 114.000 109.000 -221.000 -95.000
Regnskap for  Joker AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 185.000 459.000 567.000 226.000 0
Driftskostnader -369.000 -453.000 -219.000 -351.000 0
Driftsresultat -184.000 6.000 348.000 -126.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -2.000 0
Finans -2.000 0 -1.000 -2.000 0
Resultat før skatt -185.000 6.000 347.000 -128.000 0
Skattekostnad 18.000 -1.000 -18.000 0 -95.000
Årsresultat -167.000 5.000 330.000 -128.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 578.000 454.000 499.000 545.000 0
Sum omløpsmidler 91.000 43.000 158.000 116.000 0
Sum eiendeler 669.000 497.000 657.000 661.000 0
Sum opptjent egenkapital -154.000 14.000 9.000 -321.000 -95.000
Sum egenkapital -54.000 114.000 109.000 -221.000 -95.000
Sum langsiktig gjeld 0 267.000 439.000 867.000 0
Sum kortsiktig gjeld 723.000 116.000 109.000 14.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 497.000 657.000 660.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 185.000 459.000 567.000 37.000 0
Andre inntekter 0 0 0 189.000 0
Driftsinntekter 185.000 459.000 567.000 226.000 0
Varekostnad -51.000 -35.000 -18.000 -44.000 0
Lønninger -2.000 -48.000 0 0 0
Avskrivning -63.000 -45.000 -46.000 -60.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -325.000 -155.000 -247.000 0
Driftskostnader -369.000 -453.000 -219.000 -351.000 0
Driftsresultat -184.000 6.000 348.000 -126.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -2.000 0
Finans -2.000 0 -1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -167.000 5.000 330.000 -128.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 403.000 413.000 423.000 433.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 175.000 41.000 76.000 112.000 0
Sum varige driftsmidler 578.000 454.000 499.000 545.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 578.000 454.000 499.000 545.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 18.000 142.000 0 0
Andre fordringer 75.000 0 0 115.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 25.000 16.000 0 0
Sum omløpsmidler 91.000 43.000 158.000 116.000 0
Sum eiendeler 669.000 497.000 657.000 661.000 0
Sum opptjent egenkapital -154.000 14.000 9.000 -321.000 -95.000
Sum egenkapital -54.000 114.000 109.000 -221.000 -95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 18.000 18.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 267.000 439.000 867.000 0
Leverandørgjeld 32.000 19.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 95.000
Skyldig offentlige avgifter 0 48.000 95.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 690.000 49.000 14.000 14.000 0
Sum kortsiktig gjeld 723.000 116.000 109.000 14.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 497.000 657.000 660.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -632.000 -73.000 49.000 102.000 -95.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 1.4 8.3 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 1.4 8.3 0.1
Soliditet -8.1 22.9 16.6 -33.5
Resultatgrad -99.5 1.3 61.4 -55.8
Rentedekningsgrad 3 -63.0
Gjeldsgrad -13.4 3.4 5 -4.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet -27.5 1.2 5 -19.1
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex