Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jon Geir Tengesdal AS
Juridisk navn:  Jon Geir Tengesdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51599696
Madlakrossen 25 Madlakrossen 25 Fax: 51599691
4042 Hafrsfjord 4042 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989872095
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 5/23/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Grand Revisjon As
Regnskapsfører: Praktikertjenesten As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.7%
Resultat  
  
78.4%
Egenkapital  
  
7.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.656.000 3.595.000 3.689.000 3.650.000 3.720.000
Resultat: 603.000 338.000 601.000 582.000 563.000
Egenkapital: 6.715.000 6.237.000 5.976.000 5.515.000 5.077.000
Regnskap for  Jon Geir Tengesdal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.656.000 3.595.000 3.689.000 3.650.000 3.720.000
Driftskostnader -3.215.000 -3.386.000 -3.227.000 -3.197.000 -3.251.000
Driftsresultat 440.000 209.000 462.000 453.000 469.000
Finansinntekter 162.000 129.000 138.000 129.000 94.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 162.000 129.000 138.000 129.000 94.000
Resultat før skatt 603.000 338.000 601.000 582.000 563.000
Skattekostnad -106.000 -56.000 -120.000 -124.000 -143.000
Årsresultat 497.000 282.000 481.000 458.000 420.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 161.000 176.000 67.000 91.000
Sum omløpsmidler 7.162.000 6.680.000 6.395.000 6.034.000 5.643.000
Sum eiendeler 7.269.000 6.841.000 6.571.000 6.101.000 5.734.000
Sum opptjent egenkapital 6.326.000 5.848.000 5.587.000 5.126.000 4.688.000
Sum egenkapital 6.715.000 6.237.000 5.976.000 5.515.000 5.077.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 44.000 59.000 0 42.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 558.000 537.000 586.000 615.000
Sum gjeld og egenkapital 7.270.000 6.839.000 6.572.000 6.101.000 5.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.151.000 1.139.000 1.237.000 1.196.000 1.212.000
Andre inntekter 2.504.000 2.456.000 2.452.000 2.454.000 2.508.000
Driftsinntekter 3.656.000 3.595.000 3.689.000 3.650.000 3.720.000
Varekostnad -274.000 -309.000 -271.000 -245.000 -247.000
Lønninger -2.132.000 -2.262.000 -2.217.000 -2.203.000 -2.125.000
Avskrivning -55.000 -40.000 -28.000 -46.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -754.000 -775.000 -711.000 -703.000 -812.000
Driftskostnader -3.215.000 -3.386.000 -3.227.000 -3.197.000 -3.251.000
Driftsresultat 440.000 209.000 462.000 453.000 469.000
Finansinntekter 162.000 129.000 138.000 129.000 94.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 162.000 129.000 138.000 129.000 94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Årsresultat 497.000 282.000 481.000 458.000 420.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 0 7.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 161.000 176.000 61.000 85.000
Sum varige driftsmidler 105.000 161.000 176.000 61.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 107.000 161.000 176.000 67.000 91.000
Varebeholdning 29.000 27.000 36.000 30.000 29.000
Kundefordringer 23.000 10.000 63.000 4.000 5.000
Andre fordringer 96.000 83.000 11.000 131.000 47.000
Sum investeringer 1.914.000 1.914.000 1.939.000 1.948.000 946.000
Kasse, bank 5.100.000 4.646.000 4.346.000 3.921.000 4.617.000
Sum omløpsmidler 7.162.000 6.680.000 6.395.000 6.034.000 5.643.000
Sum eiendeler 7.269.000 6.841.000 6.571.000 6.101.000 5.734.000
Sum opptjent egenkapital 6.326.000 5.848.000 5.587.000 5.126.000 4.688.000
Sum egenkapital 6.715.000 6.237.000 5.976.000 5.515.000 5.077.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 44.000 59.000 0 42.000
Leverandørgjeld 25.000 99.000 28.000 43.000 30.000
Betalbar skatt 110.000 55.000 112.000 125.000 144.000
Skyldig offentlige avgifter 168.000 164.000 162.000 161.000 181.000
Utbytte -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Annen kortsiktig gjeld 211.000 221.000 214.000 237.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 558.000 537.000 586.000 615.000
Sum gjeld og egenkapital 7.270.000 6.839.000 6.572.000 6.101.000 5.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.628.000 6.122.000 5.858.000 5.448.000 5.028.000
Likviditetsgrad 1 13.4 12 11.9 10.3 9.2
Likviditetsgrad 2 13.4 11.9 11.8 10.2 9.2
Soliditet 92.4 91.2 90.9 90.4 88.5
Resultatgrad 1 5.8 12.5 12.4 12.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.3 4.9 9.1 9.5 9.8
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex