Jon Lindman AS
Juridisk navn:  Jon Lindman AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22491571
Helgøyvegen 1249 Helgøyvegen 1249 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 991482229
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/27/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.5%
Resultat  
  
-68.23%
Egenkapital  
  
8.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 366.000 1.126.000 5.000 1.024.000 2.179.000
Resultat: 615.000 1.936.000 1.217.000 -96.000 1.059.000
Egenkapital: 5.882.000 5.436.000 3.573.000 2.356.000 2.461.000
Regnskap for  Jon Lindman AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 366.000 1.126.000 5.000 1.024.000 2.179.000
Driftskostnader -287.000 -641.000 -141.000 -975.000 -1.253.000
Driftsresultat 79.000 486.000 -136.000 49.000 926.000
Finansinntekter 593.000 1.488.000 1.441.000 -53.000 140.000
Finanskostnader -56.000 -38.000 -88.000 -92.000 -8.000
Finans 537.000 1.450.000 1.353.000 -145.000 132.000
Resultat før skatt 615.000 1.936.000 1.217.000 -96.000 1.059.000
Skattekostnad -16.000 -72.000 0 -9.000 -251.000
Årsresultat 599.000 1.863.000 1.217.000 -105.000 808.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 93.000 93.000 93.000 93.000
Sum omløpsmidler 5.843.000 7.444.000 4.166.000 3.634.000 3.290.000
Sum eiendeler 5.957.000 7.537.000 4.259.000 3.727.000 3.383.000
Sum opptjent egenkapital 5.782.000 5.336.000 3.473.000 2.256.000 2.361.000
Sum egenkapital 5.882.000 5.436.000 3.573.000 2.356.000 2.461.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 548.000 650.000 1.247.000 317.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 1.553.000 35.000 124.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 5.957.000 7.537.000 4.258.000 3.727.000 3.382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 355.000 1.126.000 5.000 1.024.000 2.179.000
Andre inntekter 11.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 366.000 1.126.000 5.000 1.024.000 2.179.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -144.000 -340.000 -27.000 -784.000 -1.128.000
Avskrivning -1.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -142.000 -301.000 -114.000 -191.000 -125.000
Driftskostnader -287.000 -641.000 -141.000 -975.000 -1.253.000
Driftsresultat 79.000 486.000 -136.000 49.000 926.000
Finansinntekter 593.000 1.488.000 1.441.000 -53.000 140.000
Finanskostnader -56.000 -38.000 -88.000 -92.000 -8.000
Finans 537.000 1.450.000 1.353.000 -145.000 132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -153.000 0 0 0 0
Årsresultat 599.000 1.863.000 1.217.000 -105.000 808.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 95.000 93.000 93.000 93.000 93.000
Sum anleggsmidler 114.000 93.000 93.000 93.000 93.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 155.000 408.000 0 0 595.000
Andre fordringer 12.000 0 0 0 0
Sum investeringer 5.425.000 6.784.000 4.082.000 3.460.000 2.498.000
Kasse, bank 251.000 252.000 83.000 174.000 196.000
Sum omløpsmidler 5.843.000 7.444.000 4.166.000 3.634.000 3.290.000
Sum eiendeler 5.957.000 7.537.000 4.259.000 3.727.000 3.383.000
Sum opptjent egenkapital 5.782.000 5.336.000 3.473.000 2.256.000 2.361.000
Sum egenkapital 5.882.000 5.436.000 3.573.000 2.356.000 2.461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 548.000 650.000 1.247.000 317.000
Leverandørgjeld 0 5.000 2.000 3.000 8.000
Betalbar skatt 14.000 72.000 0 9.000 251.000
Skyldig offentlige avgifter 34.000 170.000 1.000 20.000 222.000
Utbytte -153.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 1.305.000 33.000 92.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 1.553.000 35.000 124.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 5.957.000 7.537.000 4.258.000 3.727.000 3.382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.769.000 5.891.000 4.131.000 3.510.000 2.686.000
Likviditetsgrad 1 7 4.8 1 29.3 5.4
Likviditetsgrad 2 7 4.8 1 29.4 5.5
Soliditet 98.7 72.1 83.9 63.2 72.8
Resultatgrad 21.6 43.2 4.8 42.5
Rentedekningsgrad 1.4 12.8 -1.5 0.0 133.3
Gjeldsgrad 0 0.4 0.2 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.3 26.2 30.6 -0.1 31.5
Signatur
29.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex