Jon Reidar Aae
Juridisk navn:  Jon Reidar Aae
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72487990
Orkedalsv 53 Orkedalsv 53 Fax: 72487991
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 971419911
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.6%
Resultat  
  
-54.69%
Egenkapital  
  
6.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 5.747.000 5.059.000 5.697.000 5.530.000 4.847.000
Resultat: 701.000 1.547.000 1.604.000 1.229.000 967.000
Egenkapital: 1.256.000 1.180.000 585.000 412.000 283.000
Regnskap for  Jon Reidar Aae
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 5.747.000 5.059.000 5.697.000 5.530.000 4.847.000
Driftskostnader -5.050.000 -3.505.000 -4.087.000 -4.288.000 -3.873.000
Driftsresultat 697.000 1.553.000 1.611.000 1.241.000 975.000
Finansinntekter 19.000 6.000 7.000 8.000 7.000
Finanskostnader -15.000 -12.000 -13.000 -20.000 -15.000
Finans 4.000 -6.000 -6.000 -12.000 -8.000
Resultat før skatt 701.000 1.547.000 1.604.000 1.229.000 967.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 701.000 1.547.000 1.604.000 1.229.000 967.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.158.000 873.000 337.000 364.000 391.000
Sum omløpsmidler 970.000 914.000 897.000 784.000 766.000
Sum eiendeler 2.128.000 1.787.000 1.234.000 1.148.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital 1.256.000 1.180.000 585.000 412.000 283.000
Sum egenkapital 1.256.000 1.180.000 585.000 412.000 283.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 873.000 606.000 649.000 735.000 873.000
Sum gjeld og egenkapital 2.129.000 1.786.000 1.234.000 1.147.000 1.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.581.000 4.845.000 5.492.000 5.271.000 4.606.000
Andre inntekter 166.000 214.000 205.000 259.000 241.000
Driftsinntekter 5.747.000 5.059.000 5.697.000 5.530.000 4.847.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.036.000 -2.292.000 -2.601.000 -2.625.000 -2.614.000
Avskrivning -101.000 -36.000 -27.000 -27.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.913.000 -1.177.000 -1.459.000 -1.636.000 -1.232.000
Driftskostnader -5.050.000 -3.505.000 -4.087.000 -4.288.000 -3.873.000
Driftsresultat 697.000 1.553.000 1.611.000 1.241.000 975.000
Finansinntekter 19.000 6.000 7.000 8.000 7.000
Finanskostnader -15.000 -12.000 -13.000 -20.000 -15.000
Finans 4.000 -6.000 -6.000 -12.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 701.000 1.547.000 1.604.000 1.229.000 967.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 823.000 873.000 337.000 364.000 391.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 335.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.158.000 873.000 337.000 364.000 391.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.158.000 873.000 337.000 364.000 391.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 244.000 202.000 214.000 161.000 397.000
Andre fordringer 540.000 523.000 588.000 531.000 311.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 187.000 188.000 96.000 92.000 58.000
Sum omløpsmidler 970.000 914.000 897.000 784.000 766.000
Sum eiendeler 2.128.000 1.787.000 1.234.000 1.148.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital 1.256.000 1.180.000 585.000 412.000 283.000
Sum egenkapital 1.256.000 1.180.000 585.000 412.000 283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 84.000 0 0 105.000 275.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 34.000 33.000 35.000 106.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 410.000 365.000 325.000 288.000 265.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 345.000 209.000 288.000 237.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 873.000 606.000 649.000 735.000 873.000
Sum gjeld og egenkapital 2.129.000 1.786.000 1.234.000 1.147.000 1.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 308.000 248.000 49.000 -107.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.4 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.4 1.1 0.9
Soliditet 59.0 66.1 47.4 35.9 24.5
Resultatgrad 12.1 30.7 28.3 22.4 20.1
Rentedekningsgrad 47.7 129.9 124.5 62.5 65.5
Gjeldsgrad 0.7 0.5 1.1 1.8 3.1
Total kapitalrentabilitet 33.6 87.3 131.1 108.9 84.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex