Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jone Ellingsen Autorisert Regnskapsfører
Juridisk navn:  Jone Ellingsen Autorisert Regnskapsfører
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51491887
Krossmoveien 629 Krossmoveien 629 Fax:
4373 Egersund 4373 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 985898251
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/12/2003
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
8.84%
Resultat  
  
44.62%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 160.000 147.000 145.000 157.000 135.000
Resultat: 94.000 65.000 98.000 104.000 78.000
Egenkapital: 0 0 0 0 0
Regnskap for  Jone Ellingsen Autorisert Regnskapsfører
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 160.000 147.000 145.000 157.000 135.000
Driftskostnader -65.000 -82.000 -47.000 -53.000 -57.000
Driftsresultat 94.000 65.000 98.000 104.000 78.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 94.000 65.000 98.000 104.000 78.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 94.000 65.000 98.000 104.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 24.000 28.000 30.000 25.000
Sum eiendeler 30.000 24.000 28.000 30.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 24.000 28.000 30.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 24.000 28.000 30.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 160.000 147.000 145.000 157.000 135.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 160.000 147.000 145.000 157.000 135.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -82.000 -47.000 -53.000 -57.000
Driftskostnader -65.000 -82.000 -47.000 -53.000 -57.000
Driftsresultat 94.000 65.000 98.000 104.000 78.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 94.000 65.000 98.000 104.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 24.000 28.000 30.000 25.000
Sum omløpsmidler 30.000 24.000 28.000 30.000 25.000
Sum eiendeler 30.000 24.000 28.000 30.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 28.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 24.000 0 30.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 24.000 28.000 30.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 24.000 28.000 30.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.1 1.1
Soliditet 0 0 0 0.0 0.0
Resultatgrad 58.8 44.2 67.6 66.2 57.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 313.3 270.8 3 346.7 312.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex