Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jone Pollestad Invest AS
Juridisk navn:  Jone Pollestad Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51793900
Pollestadvegen 54 Pollestadvegen 54 Fax: 51793901
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 975955818
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Capax As
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
3.14%
Resultat  
  
37.31%
Egenkapital  
  
1.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.399.000 4.265.000 3.887.000 3.454.000 3.076.000
Resultat: 4.059.000 2.956.000 3.947.000 1.032.000 2.738.000
Egenkapital: 22.593.000 22.216.000 22.893.000 24.548.000 30.914.000
Regnskap for  Jone Pollestad Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.399.000 4.265.000 3.887.000 3.454.000 3.076.000
Driftskostnader -1.665.000 -1.770.000 -1.557.000 -2.060.000 -2.244.000
Driftsresultat 2.734.000 2.495.000 2.330.000 1.395.000 832.000
Finansinntekter 1.364.000 710.000 2.038.000 3.785.000 1.938.000
Finanskostnader -39.000 -249.000 -420.000 -4.148.000 -32.000
Finans 1.325.000 461.000 1.618.000 -363.000 1.906.000
Resultat før skatt 4.059.000 2.956.000 3.947.000 1.032.000 2.738.000
Skattekostnad -682.000 -633.000 -602.000 -398.000 -290.000
Årsresultat 3.377.000 2.323.000 3.345.000 634.000 2.448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.596.000 22.952.000 23.859.000 24.094.000 22.636.000
Sum omløpsmidler 2.302.000 3.751.000 4.646.000 5.772.000 11.608.000
Sum eiendeler 26.898.000 26.703.000 28.505.000 29.866.000 34.244.000
Sum opptjent egenkapital 22.393.000 22.016.000 22.693.000 24.348.000 30.714.000
Sum egenkapital 22.593.000 22.216.000 22.893.000 24.548.000 30.914.000
Sum langsiktig gjeld 0 33.000 158.000 224.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.305.000 4.453.000 5.455.000 5.093.000 3.331.000
Sum gjeld og egenkapital 26.898.000 26.702.000 28.506.000 29.865.000 34.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.000 87.000 43.000 26.000 5.000
Andre inntekter 4.343.000 4.178.000 3.844.000 3.428.000 3.071.000
Driftsinntekter 4.399.000 4.265.000 3.887.000 3.454.000 3.076.000
Varekostnad 0 -16.000 -41.000 -4.000 0
Lønninger -29.000 -29.000 -29.000 -27.000 -27.000
Avskrivning -1.260.000 -1.208.000 -1.176.000 -970.000 -850.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -376.000 -517.000 -311.000 -1.059.000 -1.367.000
Driftskostnader -1.665.000 -1.770.000 -1.557.000 -2.060.000 -2.244.000
Driftsresultat 2.734.000 2.495.000 2.330.000 1.395.000 832.000
Finansinntekter 1.364.000 710.000 2.038.000 3.785.000 1.938.000
Finanskostnader -39.000 -249.000 -420.000 -4.148.000 -32.000
Finans 1.325.000 461.000 1.618.000 -363.000 1.906.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -2.000.000
Årsresultat 3.377.000 2.323.000 3.345.000 634.000 2.448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 53.000
Fast eiendom 23.698.000 22.758.000 23.536.000 23.877.000 20.252.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 505.000 139.000 195.000 88.000 128.000
Sum varige driftsmidler 24.203.000 22.897.000 23.731.000 23.965.000 20.380.000
Sum finansielle anleggsmidler 393.000 55.000 129.000 129.000 2.204.000
Sum anleggsmidler 24.596.000 22.952.000 23.859.000 24.094.000 22.636.000
Varebeholdning 0 0 40.000 40.000 0
Kundefordringer 4.000 51.000 12.000 15.000 5.000
Andre fordringer 37.000 32.000 36.000 44.000 54.000
Sum investeringer 1.687.000 2.184.000 4.343.000 3.387.000 7.463.000
Kasse, bank 574.000 1.483.000 214.000 2.285.000 4.085.000
Sum omløpsmidler 2.302.000 3.751.000 4.646.000 5.772.000 11.608.000
Sum eiendeler 26.898.000 26.703.000 28.505.000 29.866.000 34.244.000
Sum opptjent egenkapital 22.393.000 22.016.000 22.693.000 24.348.000 30.714.000
Sum egenkapital 22.593.000 22.216.000 22.893.000 24.548.000 30.914.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 33.000 158.000 224.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 33.000 158.000 224.000 0
Leverandørgjeld 25.000 91.000 134.000 276.000 172.000
Betalbar skatt 715.000 758.000 668.000 121.000 381.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 159.000 157.000 34.000 21.000
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 380.000 446.000 1.495.000 662.000 757.000
Sum kortsiktig gjeld 4.305.000 4.453.000 5.455.000 5.093.000 3.331.000
Sum gjeld og egenkapital 26.898.000 26.702.000 28.506.000 29.865.000 34.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.003.000 -702.000 -809.000 679.000 8.277.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.9 1.1 3.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.8 1.2 3.5
Soliditet 8 83.2 80.3 82.2 90.3
Resultatgrad 62.2 58.5 59.9 40.4 27.0
Rentedekningsgrad 70.1 1 5.5 1.2 86.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 15.2 1 15.3 17.3 8.1
Signatur
28.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex