Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jonny Aftret Manuell Terapi As
Juridisk navn:  Jonny Aftret Manuell Terapi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90876758
Kulvik C/O Saksvik Fysioterapi Og Manuell Terapi Fax:
7580 Selbu 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 913867742
Aksjekapital: 45.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/31/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.28%
Resultat  
  
-44.05%
Egenkapital  
  
20.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.608.000 1.898.000 1.858.000 1.530.000 1.416.000
Resultat: 390.000 697.000 607.000 235.000 389.000
Egenkapital: 1.769.000 1.469.000 940.000 485.000 314.000
Regnskap for  Jonny Aftret Manuell Terapi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.608.000 1.898.000 1.858.000 1.530.000 1.416.000
Driftskostnader -1.218.000 -1.201.000 -1.251.000 -1.293.000 -1.027.000
Driftsresultat 390.000 698.000 607.000 237.000 389.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 0
Resultat før skatt 390.000 697.000 607.000 235.000 389.000
Skattekostnad -90.000 -168.000 -152.000 -63.000 -100.000
Årsresultat 300.000 529.000 454.000 171.000 289.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 473.000 540.000 289.000 667.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.535.000 1.230.000 963.000 129.000 528.000
Sum eiendeler 2.008.000 1.770.000 1.252.000 796.000 546.000
Sum opptjent egenkapital 1.744.000 1.444.000 915.000 460.000 289.000
Sum egenkapital 1.769.000 1.469.000 940.000 485.000 314.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 300.000 311.000 310.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 2.009.000 1.769.000 1.251.000 795.000 546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.608.000 1.898.000 1.858.000 1.464.000 1.395.000
Andre inntekter 0 0 0 66.000 21.000
Driftsinntekter 1.608.000 1.898.000 1.858.000 1.530.000 1.416.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -676.000 -640.000 -668.000 -661.000 -676.000
Avskrivning -67.000 -57.000 -4.000 -65.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -475.000 -504.000 -579.000 -567.000 -347.000
Driftskostnader -1.218.000 -1.201.000 -1.251.000 -1.293.000 -1.027.000
Driftsresultat 390.000 698.000 607.000 237.000 389.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 300.000 529.000 454.000 171.000 289.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 9.000 15.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 198.000 265.000 9.000 402.000 18.000
Sum varige driftsmidler 198.000 265.000 9.000 402.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 265.000 265.000 265.000 265.000 0
Sum anleggsmidler 473.000 540.000 289.000 667.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 107.000 38.000 35.000 0 301.000
Sum investeringer 536.000 536.000 0 0 0
Kasse, bank 892.000 655.000 927.000 129.000 227.000
Sum omløpsmidler 1.535.000 1.230.000 963.000 129.000 528.000
Sum eiendeler 2.008.000 1.770.000 1.252.000 796.000 546.000
Sum opptjent egenkapital 1.744.000 1.444.000 915.000 460.000 289.000
Sum egenkapital 1.769.000 1.469.000 940.000 485.000 314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 20.000 10.000 19.000 32.000 21.000
Betalbar skatt 91.000 163.000 167.000 64.000 99.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 54.000 52.000 59.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 73.000 74.000 156.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 300.000 311.000 310.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 2.009.000 1.769.000 1.251.000 795.000 546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.295.000 930.000 652.000 -181.000 297.000
Likviditetsgrad 1 6.4 4.1 3.1 0.4 2.3
Likviditetsgrad 2 6.4 4.1 3.1 0.5 2.3
Soliditet 88.1 8 75.1 61.0 57.5
Resultatgrad 24.3 36.8 32.7 15.5 27.5
Rentedekningsgrad 3 6 6 79.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 19.4 39.5 48.5 29.8 71.2
Signatur
09.07.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex