Jordan Vvs As
Juridisk navn:  Jordan Vvs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45196800
Øyerenveien 45 Øyerenveien 45 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Akershus Enebakk
Org.nr: 913649214
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/13/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.92%
Resultat  
  
-500%
Egenkapital  
  
-172.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.487.000 1.240.000 613.000 114.000
Resultat: -64.000 16.000 1.000 0
Egenkapital: -27.000 37.000 25.000 24.000
Regnskap for  Jordan Vvs As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.487.000 1.240.000 613.000 114.000
Driftskostnader -1.538.000 -1.223.000 -611.000 -114.000
Driftsresultat -52.000 17.000 1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -1.000 0 0
Finans -13.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -64.000 16.000 1.000 0
Skattekostnad 0 -4.000 0 0
Årsresultat -64.000 12.000 1.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 168.000 0 0
Sum omløpsmidler 133.000 10.000 114.000 27.000
Sum eiendeler 258.000 178.000 114.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 7.000 -5.000 -6.000
Sum egenkapital -27.000 37.000 25.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 67.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 231.000 74.000 89.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000 178.000 114.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.487.000 1.240.000 613.000 114.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.487.000 1.240.000 613.000 114.000
Varekostnad -656.000 -651.000 -290.000 -46.000
Lønninger -654.000 -307.000 -210.000 0
Avskrivning -25.000 -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -203.000 -257.000 -111.000 -68.000
Driftskostnader -1.538.000 -1.223.000 -611.000 -114.000
Driftsresultat -52.000 17.000 1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -1.000 0 0
Finans -13.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -64.000 12.000 1.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 93.000 118.000 0 0
Sum varige driftsmidler 93.000 118.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 50.000 0 0
Sum anleggsmidler 125.000 168.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 0 32.000 0
Andre fordringer 0 0 0 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 10.000 82.000 7.000
Sum omløpsmidler 133.000 10.000 114.000 27.000
Sum eiendeler 258.000 178.000 114.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 7.000 -5.000 -6.000
Sum egenkapital -27.000 37.000 25.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.000 67.000 0 0
Leverandørgjeld 5.000 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 2.000 66.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 67.000 22.000 0
Sum kortsiktig gjeld 231.000 74.000 89.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000 178.000 114.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -98.000 -64.000 25.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.1 1.3 9.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.1 1.3 9.1
Soliditet -10.5 20.8 21.9 88.9
Resultatgrad -3.5 1.4 0.2 0.0
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad -10.6 3.8 3.6 0.1
Total kapitalrentabilitet -20.2 9.6 0.9 0.0
Signatur
02.06.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex