Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jordbærpikene Lørenskog AS
Juridisk navn:  Jordbærpikene Lørenskog AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93439720
C/O Exact As Verftsgata 2E Triaden Lørenskog Storsenter Gamleveien 88 Fax:
7042 Trondheim 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 993830445
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/22/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exact As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.83%
Resultat  
  
100.16%
Egenkapital  
  
-2.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.702.000 4.993.000 4.713.000 4.281.000 4.291.000
Resultat: 1.000 -632.000 -495.000 -1.249.000 -818.000
Egenkapital: -165.000 -161.000 -208.000 -726.000 211.000
Regnskap for  Jordbærpikene Lørenskog AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.702.000 4.993.000 4.713.000 4.281.000 4.291.000
Driftskostnader -4.696.000 -5.618.000 -5.151.000 -5.477.000 -5.051.000
Driftsresultat 6.000 -624.000 -439.000 -1.196.000 -761.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -56.000 -56.000 -59.000
Finans -5.000 -8.000 -55.000 -53.000 -57.000
Resultat før skatt 1.000 -632.000 -495.000 -1.249.000 -818.000
Skattekostnad -5.000 140.000 118.000 312.000 221.000
Årsresultat -4.000 -492.000 -377.000 -937.000 -597.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 248.000 378.000 922.000 848.000
Sum omløpsmidler 856.000 1.322.000 1.908.000 509.000 1.553.000
Sum eiendeler 991.000 1.570.000 2.286.000 1.431.000 2.401.000
Sum opptjent egenkapital -365.000 -361.000 -408.000 -926.000 11.000
Sum egenkapital -165.000 -161.000 -208.000 -726.000 211.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 992.000 1.112.000
Sum kortsiktig gjeld 1.156.000 1.731.000 2.493.000 1.164.000 1.079.000
Sum gjeld og egenkapital 991.000 1.570.000 2.285.000 1.430.000 2.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.700.000 4.993.000 4.713.000 4.281.000 4.289.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 4.702.000 4.993.000 4.713.000 4.281.000 4.291.000
Varekostnad -1.210.000 -1.429.000 -1.369.000 -1.386.000 -1.165.000
Lønninger -2.059.000 -2.075.000 -1.860.000 -2.096.000 -1.730.000
Avskrivning -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -104.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.319.000 -2.006.000 -1.814.000 -1.887.000 -2.052.000
Driftskostnader -4.696.000 -5.618.000 -5.151.000 -5.477.000 -5.051.000
Driftsresultat 6.000 -624.000 -439.000 -1.196.000 -761.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -56.000 -56.000 -59.000
Finans -5.000 -8.000 -55.000 -53.000 -57.000
Konsernbidrag 0 539.000 895.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -492.000 -377.000 -937.000 -597.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 118.000 165.000 228.000 450.000 182.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 83.000 150.000 216.000 282.000
Sum varige driftsmidler 17.000 83.000 150.000 216.000 282.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 256.000 384.000
Sum anleggsmidler 135.000 248.000 378.000 922.000 848.000
Varebeholdning 79.000 114.000 76.000 104.000 118.000
Kundefordringer 111.000 112.000 106.000 0 106.000
Andre fordringer 48.000 44.000 216.000 56.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 618.000 352.000 316.000 348.000 458.000
Sum omløpsmidler 856.000 1.322.000 1.908.000 509.000 1.553.000
Sum eiendeler 991.000 1.570.000 2.286.000 1.431.000 2.401.000
Sum opptjent egenkapital -365.000 -361.000 -408.000 -926.000 11.000
Sum egenkapital -165.000 -161.000 -208.000 -726.000 211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 250.000 1.193.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 992.000 1.112.000
Leverandørgjeld 579.000 839.000 766.000 567.000 672.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 235.000 264.000 237.000 245.000 151.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 378.000 297.000 353.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 1.156.000 1.731.000 2.493.000 1.164.000 1.079.000
Sum gjeld og egenkapital 991.000 1.570.000 2.285.000 1.430.000 2.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -300.000 -409.000 -585.000 -655.000 474.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.8 0.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.4 1.4
Soliditet -16.6 -10.3 -9.1 -50.8 8.8
Resultatgrad 0.1 -12.5 -9.3 -27.9 -17.7
Rentedekningsgrad 1.2 -7.8 -21.3 -12.9
Gjeldsgrad - -10.8 -3.0 10.4
Total kapitalrentabilitet 0.6 -39.7 -19.2 -83.4 -31.6
Signatur
05.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex