Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jorunn Robøle
Juridisk navn:  Jorunn Robøle
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61366201
Ellestadvegen 375 Ellestadvegen 375 Fax: 61366201
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 987729341
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/19/2005
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.12%
Resultat  
  
-56.94%
Egenkapital  
  
-48.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008 2007
Omsetning: 452.000 944.000 874.000 682.000 697.000
Resultat: 276.000 641.000 646.000 457.000 481.000
Egenkapital: 199.000 390.000 413.000 315.000 258.000
Regnskap for  Jorunn Robøle
Resultat 2011 2010 2009 2008 2007
Driftsinntekter 452.000 944.000 874.000 682.000 697.000
Driftskostnader -179.000 -305.000 -230.000 -232.000 -216.000
Driftsresultat 273.000 639.000 645.000 451.000 480.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 6.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 2.000 6.000 0
Resultat før skatt 276.000 641.000 646.000 457.000 481.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 641.000 646.000 457.000 481.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 243.000 437.000 466.000 386.000 300.000
Sum eiendeler 243.000 437.000 466.000 386.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 199.000 390.000 413.000 315.000 258.000
Sum egenkapital 199.000 390.000 413.000 315.000 258.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 46.000 53.000 71.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 243.000 436.000 466.000 386.000 299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 682.000 697.000
Andre inntekter 452.000 944.000 874.000 0 0
Driftsinntekter 452.000 944.000 874.000 682.000 697.000
Varekostnad 0 0 0 -17.000 -2.000
Lønninger 0 -45.000 -19.000 -28.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -179.000 -260.000 -211.000 -187.000 -193.000
Driftskostnader -179.000 -305.000 -230.000 -232.000 -216.000
Driftsresultat 273.000 639.000 645.000 451.000 480.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 6.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 2.000 6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 641.000 646.000 457.000 481.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 177.000 169.000 156.000 108.000 25.000
Andre fordringer 0 166.000 215.000 59.000 211.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 102.000 95.000 219.000 64.000
Sum omløpsmidler 243.000 437.000 466.000 386.000 300.000
Sum eiendeler 243.000 437.000 466.000 386.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 199.000 390.000 413.000 315.000 258.000
Sum egenkapital 199.000 390.000 413.000 315.000 258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 17.000 8.000 20.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 29.000 45.000 48.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 46.000 53.000 71.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 243.000 436.000 466.000 386.000 299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 391.000 413.000 315.000 259.000
Likviditetsgrad 1 5.5 9.5 8.8 5.4 7.3
Likviditetsgrad 2 5.6 9.6 8.8 5.5 7.4
Soliditet 81.9 89.4 88.6 81.6 86.3
Resultatgrad 60.4 67.7 73.8 66.1 68.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 113.6 147.0 138.8 118.4 160.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex