Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Joseph Eide AS
Juridisk navn:  Joseph Eide AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55525210
Strandgaten 6 Strandgaten 6 Fax: 55506099
5013 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911300672
Aksjekapital: 160.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.67%
Resultat  
  
-18.21%
Egenkapital  
  
-61.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 686.000 1.888.000 1.152.000 2.582.000 2.835.000
Resultat: -422.000 -357.000 36.000 -293.000 -104.000
Egenkapital: -1.107.000 -685.000 -328.000 -364.000 -70.000
Regnskap for  Joseph Eide AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 686.000 1.888.000 1.152.000 2.582.000 2.835.000
Driftskostnader -1.782.000 -2.200.000 -1.059.000 -2.830.000 -2.907.000
Driftsresultat -1.095.000 -312.000 93.000 -247.000 -72.000
Finansinntekter 729.000 1.000 0 0 5.000
Finanskostnader -56.000 -46.000 -58.000 -47.000 -37.000
Finans 673.000 -45.000 -58.000 -47.000 -32.000
Resultat før skatt -422.000 -357.000 36.000 -293.000 -104.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -422.000 -357.000 36.000 -293.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 171.000 327.000 490.000 327.000 434.000
Sum omløpsmidler 448.000 919.000 1.175.000 1.534.000 1.834.000
Sum eiendeler 619.000 1.246.000 1.665.000 1.861.000 2.268.000
Sum opptjent egenkapital -1.267.000 -845.000 -488.000 -524.000 -230.000
Sum egenkapital -1.107.000 -685.000 -328.000 -364.000 -70.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 199.000 250.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.586.000 1.732.000 1.743.000 2.225.000 2.338.000
Sum gjeld og egenkapital 619.000 1.246.000 1.665.000 1.861.000 2.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 442.000 1.532.000 764.000 2.670.000 2.835.000
Andre inntekter 244.000 356.000 389.000 -88.000 0
Driftsinntekter 686.000 1.888.000 1.152.000 2.582.000 2.835.000
Varekostnad -147.000 -195.000 -294.000 -296.000 -668.000
Lønninger -877.000 -501.000 -491.000 -1.644.000 -1.645.000
Avskrivning -103.000 -163.000 -161.000 -107.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -655.000 -1.341.000 -113.000 -783.000 -491.000
Driftskostnader -1.782.000 -2.200.000 -1.059.000 -2.830.000 -2.907.000
Driftsresultat -1.095.000 -312.000 93.000 -247.000 -72.000
Finansinntekter 729.000 1.000 0 0 5.000
Finanskostnader -56.000 -46.000 -58.000 -47.000 -37.000
Finans 673.000 -45.000 -58.000 -47.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -422.000 -357.000 36.000 -293.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 247.000 410.000 247.000 354.000
Sum varige driftsmidler 144.000 247.000 410.000 247.000 354.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 171.000 327.000 490.000 327.000 434.000
Varebeholdning 0 0 0 31.000 0
Kundefordringer 6.000 45.000 703.000 1.246.000 1.273.000
Andre fordringer 238.000 449.000 409.000 5.000 536.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 190.000 25.000
Sum omløpsmidler 448.000 919.000 1.175.000 1.534.000 1.834.000
Sum eiendeler 619.000 1.246.000 1.665.000 1.861.000 2.268.000
Sum opptjent egenkapital -1.267.000 -845.000 -488.000 -524.000 -230.000
Sum egenkapital -1.107.000 -685.000 -328.000 -364.000 -70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 502.000 369.000 495.000 423.000 512.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 199.000 250.000 0 0
Leverandørgjeld 128.000 150.000 136.000 154.000 266.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 110.000 187.000 915.000 710.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 866.000 1.104.000 924.000 733.000 850.000
Sum kortsiktig gjeld 1.586.000 1.732.000 1.743.000 2.225.000 2.338.000
Sum gjeld og egenkapital 619.000 1.246.000 1.665.000 1.861.000 2.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.138.000 -813.000 -568.000 -691.000 -504.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.7 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.8
Soliditet -178.8 -19.7 -19.6 -3.1
Resultatgrad -159.6 -16.5 8.1 -9.6 -2.5
Rentedekningsgrad -19.6 -6.8 1.6 -5.3 -1.8
Gjeldsgrad -1.6 -2.8 -6.1 -6.1 -33.4
Total kapitalrentabilitet -59.1 5.6 -13.3 -3.0
Signatur
03.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.03.2009
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex